APARATY ELEKTROMEDYCZNE 1952

Trocę chistorii elektroniki.

APARATY ELEKTROMEDYCZNE 1952 rok

Mgr inż. Jan Ziembicki

Książka dla lekarzy o sprzęcie elelktrotechnicznym. Ma wartość muzealną i warto przyjrzeć się przed i powojennej technice.

Dla mnie najciekawszym rozdziałem okazały się dawkomierze.

Dawkomierze rentgenowskie z komorami jonizacyjnymi. Tak sobie radzili nasi przodkowie bez mikroprocesorów.
Książka ocalała i będzie miała czytelników.
Dawkomierz Hammera. Lampa prostownicza jest jedyną lampą w tym aparacie.

W dawkomierzu MEKAPION znajduje się trioda.

Na zdjęciu 260 dawkomierz Hammera z przystawką do pomiaru dawki chwilowej.→→Lista stron z tagiem "radiometria"


O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License