Katalog hybrydowych mikroukładów cyfrowych TELPOD
_11_kat.jpg
top_wiki_b.jpg

Strona w trakcie tworzenia

Katalog hybrydowych mikroukładów grubowarstwowych firmy TELPOD z 1976 r.
→→Katalog

Rozdział drugi katalogu przedstawia skrócone parametry i schematy wewnętrzne układów cyfrowych.

2. MIKROUKŁADY GRUBOWARSTWOWE CZYNNE CYFROWE (LOGICZNE)
1- 76/1-2 Stopień pośredniczący GC-003
2- 76/1-2 Przerzutnik monostabilny GC-004
3- 76/1-2 Element wykonawczy GC-005
4- 76/1-2 Element sygnalizacyjny GC-006
5- 76/1-2 Komutator GC-007
6- 76/1-2 Multiwibrator GC-008
7- 76/1-2 Wybierak matrycowy GC-009 (W1)
8- 76/I-2 Wybierak prądu zakazu GC-010 (W2)
9- 76/I-2 Układ sterowania generatora GC-011 (P1)
10- 76/1-2 Dyskryminator amplitudy napięcia GMC-002
11- 76/1-2 Układ regulatora obrotów silnika GMC-003

1- 76/1-2 Stopień pośredniczący GC-003
ZASTOSOWANIE
Stopień pośredniczący jest stosowany w wyświetlaczu kalkulatora „Elwro 105 LN". Steruje lampy cyfrowe typu DG 10R.
DANE TECHNICZNE
Napięcie zasilania max. -90 ±2 V
Napięcie wyjściowe >= -57V przy Uwej. = 10V i Uzas. = -90 V


2- 76/1-2 Przerzutnik monostabilny GC-004
ZASTOSOWANIE
Przerzutnik monostabilny jest stosowany w urządzeniu odbiorczym wywołania selektywnego.
DANE TECHNICZNE
Impedancja
na wejściu >100 kΩ
na wyjściu <3 kΩ
Poziom sygnału
na wejściu 5 V
na wyjściu 12 V
Napięcie zasilania 12 V
Kategoria klimatyczna 25/70/4
Warunki pracy
temperatura otoczenia 248 do 343 K (-25 do +70°C) max
wilgotność względna powietrza 85%
Masa 6 g


3- 76/1-2 Element wykonawczy GC-005
ZASTOSOWANIE
Element wykonawczy jest stosowany w urządzeniu odbiorczym wywołania selektywnego.
DANE TECHNICZNE
Impedancja na wejściu >=10 kΩ
Poziom sygnału
na wejściu ±10 V
na wyjściu +10 V
Napięcie zasilania 12 V
Kategoria klimatyczna 25/70/4
Warunki pracy
temperatura otoczenia 248 do 343 K (-25 do +70°C)
wilgotność względna powietrza max. 85%
Masa 5 g
Uwaga
Rok rozpoczęcia seryjnej produkcji — 1976.


4- 76/1-2 Element sygnalizacyjny GC-006
ZASTOSOWANIE
Element sygnalizacyjny jest stosowany w urządzeniu odbiorczym wywołania selektywnego.
DANE TECHNICZNE
Poziom sygnału
na wejściu 12 V
na wyjściu 150 V
Napięcie zasilania 12 V


5- 76/1-2 Komutator GC-007
ZASTOSOWANIE
Komutator znajduje zastosowanie w urządzeniu odbiorczym wywołania selektywnego.
DANE TECHNICZNE
Poziom sygnału na wejściu i wyjściu 10 V
Napięcie zasilania 12 V


6- 76/1-2 Multiwibrator GC-008
ZASTOSOWANIE
Multiwibrator jest stosowany w urządzeniu nadawczym wywołania selektywnego.
DANE TECHNICZNE
Napięcie międzyszczytowe 10 V
Napięcie zasilania 12 V
Zakres częstotliwości pracy 0,01 do 10 000 Hz

Uwaga
Rok rozpoczęcia seryjnej produkcji — 1976.


7- 76/1-2 Wybierak matrycowy GC-009 (W1)
ZASTOSOWANIE
Uktad wybieraka matrycowego jest przeznaczony do układów pamięciowych maszyn cyfrowych pracujących cyklem 0,8 do 2 µs.
DANE TECHNICZNE
Napięcie zasilania
U (-5) -5V ±10%
U (+12) +12V ±10%
Napięcie taktujące Um
dla U+ +12V ±10%
dla U0 +0,4V ±10%
Napięcie wejściowe
l/in "0" max. 1,0 V
Via "1" min. 2,2 V
Amplituda części płaskiej impulsu IB 34 mA±10%
Wartość szczytowa impulsu prądowego lp 95 mA±15%
Opóźnienie zbocza narastającego impulsu prądowego w stosunku do
zbocza narastającego impulsu npięciowego Um
tpLH max. 20 ns
Opóźnienie zbocza opadającego impulsu prądowego w stosunku zbocza opadającego impulsu napięciowego Um
tpHL max. 25 ns


8- 76/I-2 Wybierak prądu zakazu GC-010 (W2)
CHARAKTERYSTYKA WYROBU
Wybierak prądu zakazu współpracując z typowym tranzystorem mocy przełącza prąd o amplitudzie do 1 A oraz wytwarza impulsy napięciowe o amplitudzie 12 V i obciążalności do 150 mA.
ZASTOSOWANIE
Układ wybieraka prądu zakazu jest przeznaczony do układów pamięciowych maszyn cyfrowych pracujących cyklem 0,8 do 2 µs.
DANE TECHNICZNE
Napięcie zasilania dla U (-5) -5 V ±10%
dla U (+12) +12 V ±10%
Napięcie wejściowe
Vin „0" max 1,0 V
Vin „1" Min 2,2 V
Amplituda części płaskiej impulsu Ib
Wartość szczytowa impulsu prądowego lB
Opóźnienie zbocza narastającego impulsu napięcia wyjściowego TpLH1 i impulsu prądowego TpLH2 względem zbocza narastającego impulsu napięcia wyjściowego tpLH1 i tpLH2
max. 35 ns
Opóźnienie zbocza opadającego impulsu napięcia wyjściowego IpHL1 i impulsu prądowego tpHL2 względem zbocza opadającego impulsu napięcia wejściowego
tpHL1 max. 100 ns
tpHL2 max. 80 ns


9- 76/I-2 Uktad sterowania generatora GC-011 (P1)

10- 76/1-2 Dyskryminator amplitudy napięcia GMC-002

11- 76/1-2 Układ regulatora obrotów silnika GMC-003


→→Katalog hybrydowych mikroukładów grubowarstwowych firmy TELPOD z 1976 r.

_15_kat.jpg

→→Dane techniczne, noty, katalogi


Lista 18 stron z tagiem "polskie"

bot_wiki_b.jpg
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License