Galena i piryt
top_wiki_b.jpg

Galena i piryt

Galena jest rudą ołowiu. Jest to siarczek ołowiu.
Piryt jest siarczkiem żelaza.

Krystaliczne formy galeny i pirytu były używane jako pierwsze, naturalne półprzewodniki.

W oparciu o kryształki galeny lub pirytu konstruowano pierwsze diody półprzewodnikowe zastosowane do detekcji sygnałów radiowych. Radioodbiorniki detektorowe z kryształkami nosiły nazwę kryształkowe.
→→Kryształek - detektor kryształkowy

Piękny okaz geologiczny. Kryształy galeny przerośnięte kryształami kwarcu (Si O2) i kryształami pirytu.
Galena i piryt służyły w elektronice jako pierwsze półprzewodniki. Kryształ kwarcu jest świetnym izolatorem, ale głównie stosuje się go w rezonatorach piezoelektrycznych. Najbardziej znane jest zastosowanie kwarcu w zegarkach elektronicznych i elektromechanicznych (zegarki kwarcowe).

Kryształy wyrastały w tym samym czasie i są zrośnięte.

G- galena, P - piryt. K - kwarc.

Regularny kryształ pirytu występuje rzadko.

Regularny kryształ pirytu ma kształt prostopadłościanu. Kryształy pirytu są bardzo podobne do złota. Jet to częstym powodem pomyłek. Dlatego, potocznie, piryt nosi nazwę złoto głupców.
Na zdjęciach wykonanych na pomarańczowym tle z kratkami, kratki mają wymiar 2x2mm

Galena z Zabytkowej Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach. Galena zawiera niewielki procent srebra.
G- galena, P - piryt.

Piryt występuje często w węglu kamiennym. Czasami tworzy skupiska kryształów.
Na zdjęciu piryt w węglu kamiennym z kopalni Bolesław Śmiały. Czarne złoto razem ze złotem głupców.
Piryt zawarty w węglu uwalniania siarkę, podczas procesu spalania węgla. Siarka łączy się z tlenem tworząc tlenki.
Tlenki zawieszone w powietrzu tworzą bardzo szkodliwy smog i kwaśne deszcze.

Jeżeli ktoś wie więcej na temat powyżej opisanego tematu, to proszę o informację przez zakładkę Kontakt

→→Opis detektorów kryształkowych

→→Wikipedia o kryształkach

→→Lista stron z tagiem "opis"


Polecam strony z tagiem "opis"

Lampy Geigera - Müllera

przez qannqann 08 Aug 2018 20:38

Na podstawie danych i zdjęć ze strony Jasia B.
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/jasiu/eka/dziwy/prom.html
Strona jest ciekawa, dlatego powtarzam ją w całości.

W miarę uzyskania nowych danych, będę ją rozszerzał, oznaczając dodane fragmenty zielonym kolorem.Poniżej jest reklama

bot_wiki_b.jpg
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License