Lampy Geigera - Müllera

Na podstawie danych i zdjęć ze strony Jasia B.
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/jasiu/eka/dziwy/prom.html
Strona jest ciekawa, dlatego powtarzam ją w całości.

W miarę uzyskania nowych danych, będę ją rozszerzał, oznaczając dodane fragmenty zielonym kolorem.


Dziwne i ciekawe lampy elektronowe

Liczniki promieniowania jonizującego

Liczniki promieniowania jonizującego były szczególnie popularne w latach zimnej wojny. Liczba produkowanych (jednostkowo i w krótkich seriach) typów była spora, a najczęściej spotykaną konstrukcją był samogaszący licznik Geigera-Müllera. Istotne elementy jego konstrukcji to walcowata katoda (czasami stanowiła ją metalowa obudowa licznika) i umieszczona osiowo anoda w postaci metalowa pręta lub drucika. Licznik najczęściej wypełniany był mieszaniną gazu szlachetnego i chlorowca lub par organicznych pod ciśnieniem rzędu kilkudziesięciu mm Hg.
W Polsce oprócz liczników rodzimej produkcji (PIE, AGH, WAT) dosyć popularne były liczniki produkcji ZSRR i NRD.


Klasyczne liczniki Geigera-Mülleragm_r_dob_12.jpg

→→DOB-50 i DOB-60
PIE DOB-50
DOB-50 to miniaturowy licznik G-M przeznaczony do zliczania kwantów promieniowania gamma i wysokoenergetycznych cząstek promieniowania kosmicznego. Jest wypełniony neonem z domieszką halogenów.
http://bee.mif.pg.gda.pl/Oktoda/index.php/Liczniki_promieniowania
Parametry licznika DOB-50:
Grubość okna pomiarowego: 200mg/cm*cm
Napięcie pracy: Ur=350-500V
dscf1051.jpg

PIE DOB-60, BK-400
DOB-60 i BK-400 Przemysłowego Instytutu Elektroniki to miniaturowe liczniki G-M przeznaczone do zliczania kwantów promieniowania gamma i wysokoenergetycznych cząstek promieniowania kosmicznego.

Parametry licznika DOB-60:
Zakres pomiarowy (przy Ra=2Mohm): 0.5-40r/h
Grubość okna pomiarowego: 200mg/cm*cm Napięcie progu: Up=390-440V
Napięcie pracy: Ur=Up+110V
Długość plateau: Pl=150V
Liczba impulsów tła: 10/min


dscf1158.jpg

PIE BOI-33
Przemysłowego Instytutu Elektroniki
.

Napięcie pracy 380V
Długość plateau: nie mniejsze niż 120V
Nachylenie plateau: nie większe niż 0.125%/V
Liczba impulsów tła: 27 impulsów / min lub 0.45/s
(w osłonie Pb 5cm)
.

→→Lamapa Geigera-Millera BOI 33 w opakowaniu firmowym
→→Zdjęcia BOI-33


dscf1457.jpg

PIE BOB-33
Licznik G-M przeznaczony do zliczania kwantów promieniowania gamma i beta.
Parametry licznika BOB-33:
Grubość okna pomiarowego: 40-48mg/cm*cm
Napięcie progu: Up=280-350V
Napięcie pracy: Ur=Up+40V
Długość plateau: Pl=80V
Liczba impulsów tła: 27/min
wg "Miernictwa przemyslowego" Romera
nachylenie plateau: 0.125%/V
czas martwy: 150us
trwalosc: 10^10 impulsow
napelnienie: Ne+Ar+chlorowcowy czynnik gaszacy
przeznaczenie: pomiar promieniowania beta o średniej energii oraz
promieniowania gamma. Do przenośnych urządzeń.
budowa: szklana rura.


sts5_33a.jpg

ZSRR STS-5
Jest przeznaczony po pomiarów promieniowania beta i gamma.
Czułość na promieniowanie gamma (Cs137): MED - 0.28mkR•s-1
Napięcie pracy : 360 - 440V
Napięcie progu: 280 - 330V
Długość plateau: nie mniejsze niż 80 V
Nachylenie plateau: nie większe niż 0.125%/V
Liczba impulsów tła: 27 impulsów / min lub 0.45/s
Rezystancja obciążenia: 5…10 MOhm
Najwieksza wejściowa pojemność wzmacniacza: 10 pF
Przejściowa pojemność : 7…10 pF
Grubość ścianki 40 mg/cm2
Zakres temperatur: -40 to +50oC
The maximum operating MED 2500 s-1, 30mkR x s-1,k.n.± 20%
The maximum permissible MED dose - at least 50R x h-1
Szybkość zliczania przy 200 µR/h (2 µSv/h) - 1480-2200 imp/min
Długość: 110 mm
Średnica: 12 mm
Ciężar: 8g

→→Radziecka lampa Geigera - Millera STS - 5
→→Zdjęcia STS-5

Odpowiednik "cywilny" lampy SBM-20:
→→SBM-20 na GSTUBE.com
→→radziecki radiometr RKSB-104 wyposażony w dwie lampy SBM20


dscf1162.jpg

AGH
To największy ze znanych mi liczników G-M (ma ponad pół metra długości). Jego konstrukcja wskazuje, że jest produkcji AGH, ale nie wiem jakie są jego parametry.
.
.
.
.GAM

gam.jpg

Charakterystyka:
Okienko: Licznik metalowy bezokienkowy.
Napełnienie: Ar+iC5H12.
Napięcie progowe: 1000-1200 V.
Wymiary zewnetrzne: średnica 55 długosc 890 mm (licznik kosmiczny) lub do uzgodnienia (dla promieniowania gamma).
Tło: max 900 imp/min (licznik kosmiczny).

Przeznaczenie:
Detekcja promieniowania kosmicznego i gamma.

Źródło:
http://www.if.pw.edu.pl/~pluta/pl/dyd/mtj/zal1/pz03/kwiecien/D_4.htm


dscf1155.jpg

ZSRR AMM-4
Parametry licznika
Napięcie progu: Up=700V
Napięcie pracy: Ur=700-800V
Liczba impulsów tła: (55+/-10)/min
.
.
.
.
.


dscf1161.jpg

ZSRR STS-6
Jest przeznaczony po pomiarów promieniowania beta i gamma.

Parametry licznika
Napięcie progu: Up=285-335V
Napięcie pracy: Ur=360-440V
Grubość okna pomiarowego: 70 mg/cm*cm
Długość plateau: Pl=80V
Liczba impulsów tła: 110/min


dscf2878.jpg

ZSRR SN-1WG
Jest przeznaczony po pomiarów promieniowania beta i gamma.

Parametry licznika
Napięcie progu: Up=350V
Napięcie pracy: Ur=390-410V
.
.
.
.
.
.
RFT MESSELEKTRONIK DRESSDEN VA Z-221
Zamiennik: ROBOTRON 70 013
Sensitivity: gamma
Max lenght: 170mm
Dose-rate-range: 0.3 … 104 (μSv/h /μGy/h)
Couting rate [137Cs] at 1 μSv/h / μGy/h: 10 counts/s
Deadtime: max 100 (μs)
Background shielded: max 60 counts/min
Plateau range: 400 … 600 V
Plateau slope: 10 %/100 V
Finish: glass / CrFe
Dane z VacuTec Meßtechnik GmbH
Wypełnienie: neon + brom
→→Zdjęcia i dane ROBOTRON 70 014 vel RFT VA-Z-221
→→Licznik Geigera Millera w amatorskim zastosowaniu
→→VacuTec Meßtechnik GmbH


Liczniki Geigera-Müllera z mikowym oknem


dscf1157.jpg

Liczniki z oknem wykonanym z cienkiej warstwy stosunkowo lekkiego materiału umożliwiają zliczanie promieniowania o mniejszej przenikliwości: alfa i beta. Jako materiał okna stosuje się zwykle mikę.
AGH BAT-2
Parametry licznika
Grubość okna pomiarowego: 1.2 mg/cm*cm
Napięcie progu: Up=1030V
Długość plateau: Pl=150V
Liczba impulsów tła: 20/min
.
.
.

Okienko: Mika, czołowe 1-1.5 mg/cm2, średnica 25 mm.
Napełnienie: Ar+iC5H12 (izopentan)
Napięcie progowe: 900-1150 V.
Tło: max 25 imp/min.
Temp pracy: -20 - 70oC.
Trwałość: 109 impulsów.
Źródło:
http://www.if.pw.edu.pl/~pluta/pl/dyd/mtj/zal1/pz03/kwiecien/D_4.htm

….


AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA Im. Stanisława Staszica
Międzyresortowy Instytut Fizyki i Techniki Jądrowej, Pawilon C2
30-059 Kraków, Al. Mickiewicza 38

Licznik typ BAT2 nr 924
Napiecie progu 910V
Długość plateau 300V
Nachylenie charakterystyki 5% / 100V
Grubość okienka 1,56mg/cm2
Tło 20 impulsów na miutę
Napełnienie: Ar + izopentan
→→Więcej zdjęć i danych na stronie BAT2 i AOH 42bah55_pie.jpg


PIE BAH-55
Zdjęcie ze stron Alka
http://www.pwl.mikrokontroler.pl/lampy_elektronowe/bah55/bah55_pie.htm

Dane z ELEKTRODY
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1955440.html#9383253
Licznik Geigera-Müllera, z okienkiem mikowym, przeznaczony do liczenia cząstek β

Napięce pracy 1020-1170 V, według innych źródeł: Napięcie progu 1200-1400V,
Długość plateau 200 V,
Nachylenie plateau 0,04 %/V,
Czas martwy 150 μs,
Grubość okna 4+-0,5 mg/cm kw,
Bieg własny w osłonie max 25 imp/min,
Temp pracy 0-50 st,
Trwałość 10^8 imp
.
→→BAH-55 zdjęcia i informacje
.
→→Monitor promieniowania z BAH-55
Promieniotwórczość wokół nas - fakty i mity.
.
.
.BOH-45 UNITRA POLKOLOR jest podobny wymiarami do BAH-55 PIE
Licznik Geigera-Müllera, z okienkiem mikowym, przeznaczony do liczenia cząstek β
Dane katalogowe:
Grubość okna 2,5-3,5mg/cmkw.
Zalecane napięcie pracy oraz obszar plato: 520-720V,
Zakres temperatur -40 do 75 st,
Bieg własny w osłonie max 25 imp/min,
Trwałość 10^10 imp
→→BOH-45 zdjęcia i informacje


dscf1156.jpg

VEB Vakutronik VAZ-312
Parametry licznika
Grubość okna pomiarowego: 1.7-2 mg/cm*cm
Napięcie progu: Up=950V
Napięcie pracy: Ur=1100V
Długość plateau: Pl=200V
Liczba impulsów tła: 25/min
Czas dejonizacji: Td=200us
.
.
.
.
.
.


dscf1458.jpg

VEB Vakutronik VAZ-310
Jest przeznaczony po pomiarów promieniowania alfa o energii większej niż 3MeV i beta o energii większej niż 40keV.

Parametry licznika
Grubość okna pomiarowego: 1.5-2 mg/cm*cm
Napięcie progu: Up=1100V
Napięcie pracy: Ur=1250V
Długość plateau: Pl=250V
Liczba impulsów tła: 18/min
Czas dejonizacji: Td=200us
.
.
.
.
.
.


dscf1159.jpg

AGH XAT
Parametry licznika
Grubość okna pomiarowego: 2 mg/cm*cm Napięcie progu: Up=1200V
Długość plateau: Pl=300V
Liczba impulsów tła: 80/min
.

Okienko: Mika, czołowe 1.5-2 mg/cm2, średnica 25 lub 18 mm.
Napełnienie: Ar+iC5H12 Kr+iC5H12.
Wymiary zewnętrzne: średnica 36 mm długość 190 mm lub 24 mm dł. 134 mm.
Tło: max 60 imp/min.
Trwałość: 109 impulsów.

Przeznaczenie:
Detekcja promieniwania X i gamma w zakresie 5-30 keV.

Zastosowania:
Dyfraktometry RTG.
Źródło:
http://www.if.pw.edu.pl/~pluta/pl/dyd/mtj/zal1/pz03/kwiecien/D_4.htm


Liczniki Geigera-Müllera do pomiaru aktywności cieczy


dscf1460.jpg

WAT 20/100
Parametry licznika
Napięcie pracy: Ur=730V
Długość plateau: Pl=300V
.
.
.
.
.


dscf1459.jpg

VEB Vakutronik VAZ-430
Bardzo ciekawa konstrukcja - licznik wbudowany jest w zlewkę, która umożliwia dokładne odmierzenie ilości badanej cieczy promieniotwórczej.

Parametry licznika
Grubość okna pomiarowego: 40 mg/cm*cm
Napięcie progu: Up=(850+/-50)V
Napięcie pracy: Ur=1000V
Długość plateau: Pl=250V
Liczba impulsów tła: 6/min


http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/jasiu/eka/dziwy/prom.html
Ostatnia modyfikacja: 25.04.2004→→Licznik Geigera Millera GAS-25
gas25_21.jpg
Licznik (lampa, tuba) Geigera Millera GAS-25
Szklana obudowa, metalowy cokół lampowy.
Opakowanie firmowe bez oznaczeń.
Producent: PIE Przemysłowy Instytut Elektroniki
Data Producji: XII 57

→→Zakładka DANE
→→Liczniki promieniowania OKTODA
(dane powtórzone ze ztrony Jasia)
→→Anonymous Dosimetrist o systemie oznaczeń polskich liczników GeigeraDetektory promieniowania jonizującego z 1972 roku
Katalog DETETORY PRMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO
WARSZAWA 1973
TECHNIKA JĄDROWA W GOSPODARCE NARODOWEJ

→→Detektory promieniowania jonizującego z 1972 roku
Spis treści.

→→Licznik G-M typu **BPI-33**
→→Licznik G-M typu **DOI-30**
→→Licznik G-M typu **DOI-80**
→→Miniaturowe proporcjonalne liczniki G-M z **BF3**
→→Wysokowydajne proporcjonalne liczniki G-M z **BF3** o dużych średnicach
→→Pudełkowy licznik proporcjonalny do pomiaru promieniowania rentgenowskiego
→→Wysokowydajne komory prądowe promieniowania gamma
→→Scyntylatory plastikowe z polistyrenu do dozymetrii promieniowania rentgenowskiego i gamma
→→Standardowe scyntylatory plastikowe z polistyrenu
→→Cienkowarstwowe scyntylatory plastikowe z polistyrenu do detekcji promieniowania beta
→→Dawkomierz krzemowy **DK-100**
→→Tranzystorowy zasilacz wysokiego napięcia **ZWN-1M**→→Lista stron z tagiem "radiometria"


O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License