Nieoznaczony układ hybrydowy aktywny
hybryd_nn_24n_16.jpg hybryd_nn_24n_d_17m.jpg hybryd_nn_24n_gh_23.jpg
top_wiki_b.jpg

Aktywne układy hybrydowe
Układ hybrydowy nieoznaczony. Nie posiada żadnych oznaczeń.

Metalowa obudowa ze szklanymi przepustami.
Układ jest wylutowany z płytki. Posiada 24 wyprowadzenia.

Układ z otwartą obudową. Widać struktury układów scalonych i dwóch tranzystorów. Trudno ocenić, czy jest to układ analogowy, czy też cyfrowy.
Wewnętrzne oznaczenie na płytce ceramicznej niczego nie wyjaśnia: WTF 014.

W trakcie dalszego powiększania będę stosował oznaczenia literowe a … h dla identyfikacji struktur.

Zbliżenia płytki. Widać metalizowane połączenia i rezystory grubowarstwowe (ciemne przestrzenie pomiędzy ścieżkami). Rezystory i ścieżki pod połączeniami drutowymi są pokryte warstwą izolacyjną (jasnobrązową).

Dwa kondensatory mikowe. Pojemność większego jest korygowana przez skośne ścięcie pawej strony. Mniejszy ma lekkie podcięcie z dołu. Kondensatory w układach hybrydowych występują sporadycznie.
Może to być układ czasowy (układ cyfrowy) lub korekcja charakterystyki (układ analogowy). Do kondensatorów są połączone rezystory. Struktura przy tych kondensatorach jest oznaczona a.

Struktury c i b wyglądają podobnie.

Największa struktura na akwenie - oznaczona a. Ma 13 wyprowadzeń.

Sruktura oznaczona b. Przy odrobinie wyobraźni można zinterpretować widoczne na niej znaki jako "00A". Może to być układ TTL 7400A. Cztery bramki NOR wdwuwejściowe. 14 wyprowadzeń - zgadza się!

Sruktura oznaczona c jest identyczna ze strukturą b.

Sruktura oznaczona d nie poddaje się tak łatwo. Wyraźnie ma dwa symetryczne układy. Ma technologicznie pominięte wejścia lub wyjścia. Zasadna jest hipoteza czterowejściowego funktora. Może to być też podwójny ekspander TTL 7460. Układ ma 12 wyprowadzeń. Według rozkładu wyprowadzeń jest to TTL 7420 - podwójna, czterowejściowa bramka NAND.

Sruktura oznaczona e broni się przed identyfikacją jeszcze skuteczniej. Wyraźnie ma dwa symetryczne układy. Tylko jeden jest wykorzystany. Dwa wejścia, dwa wyjścia i zasilanie - 6 wyprowadzeń. Na strukturze sygnowanie "574". Najbliższe skojarzenie to TTL 7474. Podwójny przerzutnik D. Dla każdego przerzutnika 6 wyprowadzeń. Struktura posiada sześć pól, z których są wykorzystane 4. Nie wykorzystane są wejścia Set i Reset - numery 1 i 4 w układzie DIL. Z prawej strony wyprowadzenie 7 - GND itd.
Sygnowanie "574" na strukturze trzeba odczytać jako "S74" - czyli serię szybką.

Sruktura oznaczona f jest identyczna ze strukturą b i c, czyli 7400A

Tranzystory oznaczona g i h. Są wyraźnie eksterytorialne. Mają połączenie z masą układu, ale nie mają innych, wewnętrznych połączeń z pozostałymi elementami. Trzy wyprowadzenia sugerują parę komplementarną jako wyjście o podwyższonej mocy.

Wypada użyć informacji o charakterze całego układu hybrydowego, do identyfikacji struktury a. Użycie stabilnych, mikowych kondensatorów sugeruje układ czasowy TTL. Podwójny układ czasowy w rodzinie TLL to 74123. Każdy timer ma 7 wyprowadzeń - tyle, ile jest pól na strukturze.

Układ hybrydowy na charakter cyfrowy
Jest to cyfrowy układ hybrydowy wykonany w technice grubowarstwowej.

→→Inne ciekawe hybrydy.

Jeżeli ktoś wie więcej na temat powyżej opisanego eksponatu, to proszę o informację przez zakładkę Kontakt

→→Strona zbiorcza układów hybrydowych


Ostatnio dodana strona z tagiem "opis"

STS-6 i inni

przez qannqann 08 Feb 2020 18:30

sts_43a.jpg sts_41.jpg
top_wiki_b.jpg

bot_wiki_b.jpg
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License