DOLAM
top_wiki_b.jpg
Unitra-Dolam.jpg

DOLAM
PPPE "Dolam" – wrocławskie przedsiębiorstwo elektroniczne istniejące od roku 1961, producent między innymi kontaktronów (w tym próżniowych i wysokonapięciowych), lamp mikrofalowych z falą bieżącą, przekaźników i czujników kontaktronowych, czujników hallotronowych i wyświetlaczy LCD. Obecnie część Bumar Elektronika.
W latach .70 i .80 przedsiębiorstwo Dolam należało do Zjednoczenia Przemysłu Elektronicznego UNITRA. Chociaż zjednoczenie już nie istnieje to przedrostek UNITRA nadal widnieje w nazwie przedsiębiorstwa.

W wyświetlacz LCD tej firmy był wyposażony m.in. kalkulator Elwro 442LC Jacek.

Dawniej przedsiębiorstwo produkowało również jarzeniowe wyświetlacze nixie (np. LC-516, LC-531), a także niektóre typy lamp elektronowych w mniejszych seriach (np. 6P3S, AZ4, DM70). Z elementów półprzewodnikowych również były produkowane cienkowarstwowe hybrydowe układy scalone (seria HLY).
Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Dolam


Unitra Dolam była wrocławskim przedsiębiorstwem elektronicznym. Dolam produkował kontaktrony, tyratrony, lampy mikrofalowe, lampy nixie, lampy odbiorcze, układy hybrydowe, wyświetlacze LCD, widikony. Obecnie przedsiębiorstwo to zostało włączone do grupy Bumar. Dolam powstał w 1961 roku jako Zakład Doświadczalny Przemysłowego Instytutu Elektroniki. Pierwszymi wyrobami były lampy elektronowe: diody prostownicze, tyratrony, sondy do próżniomierzy. W kolejnych latach produkowane były cyfrowe wskaźniki jarzeniowe, widikony, lampy mikrofalowe oraz kontaktrony standardowe. W 1965 zakład zmienił nazwę na Zakład Doświadczalny Lamp Elektronowych "DOLAM". W latach 70. uruchomiona została produkcja cienkowarstwowych układów hybrydowych (trwała do połowy lat 90.), kolejnych typów kontaktronów oraz wyświetlaczy ciekłokrystalicznych (LCD). W roku 1977 zakład zmienił nazwę na Centrum Naukowo-Produkcyjne Podzespołów i Urządzeń Elektronicznych "UNITRA-DOLAM". W skład Centrum, oprócz DZE "DOLAM", wszedł Instytut Technologii Elektronowej Politechniki Wrocławskiej oraz Zakład Aparatury Próżniowej (ZAP) w Bolesławcu. Lata 80. przyniosły uruchomienie produkcji telekomunikacyjnych przekaźników kontaktronowych, hallotronów (produkcja zaniechana) i lamp mikrofalowych z falą bieżącą (LFB). W latach 90. uruchomiona została produkcja przekaźników wysokonapięciowych, przekaźników wysokiej częstotliwości, czujników kontaktronowych oraz rozszerzono asortyment przekaźników telekomunikacyjnych. 1 lutego 1999 r. przedsiębiorstwo państwowe "UNITRA-DOLAM" zostało przekształcone w spółkę akcyjną o nazwie: Przedsiębiorstwo Produkcyjne Podzespołów Elektronicznych "UNITRA-DOLAM" S.A. 1 stycznia 2005 nastąpiła zmiana skróconej nazwy przedsiębiorstwa z "UNITRA-DOLAM" S.A. na "DOLAM" S.A. 21 grudnia 2009 "DOLAM" S.A. wszedł w skład Grupy Kapitałowej Bumar.

Strona Alka z 2008roku: http://www.pwl.mikrokontroler.pl/dolam/dolam.htm


Firma została wchłonięta, ale nadal (2015r.) działa jako: PIT-RADWAR S.A. Oddział we Wrocławiu
W ofercie firmy dalej znajduje się coś z branży: mikrofalowe układy hybrydowe.
http://www.pitow.wroc.pl/pitradwarsaow/http://www.pitradwar.com/o-firmie/historia/dolam-1961-2011/

DOLAM 1961-2011

Przedsiębiorstwo DOLAM powstało w 1961 roku jako Zakład Doświadczalny Przemysłowego Instytutu Elektroniki i zajmuje się produkcją podzespołów.

Pierwszymi wyrobami zakładu były lampy elektronowe: diody prostownicze, tyratrony, sondy do próżniomierzy. W kolejnych latach produkowane były cyfrowe wskaźniki jarzeniowe, lampy mikrofalowe oraz kontaktrony standardowe.

W 1965 roku zakład zmienił nazwę na Doświadczalny Zakład Lamp Elektronowych „DOLAM”.
W latach siedemdziesiątych została uruchomiona produkcja wyświetlaczy ciekłokrystalicznych (LCD).

W roku 1977 zakład zmienił nazwę na Centrum Naukowo-Produkcyjne Podzespołów i Urządzeń Elektronicznych „UNITRA-DOLAM”. W skład Centrum, oprócz DZE „DOLAM”, wszedł Instytut Technologii Elektronowej Politechniki Wrocławskiej oraz Zakłady Aparatury Próżniowej w Bolesławcu.
Lata 80-te to uruchomienie produkcji telekomunikacyjnych przekaźników kontaktronowych i lamp mikrofalowych z falą bieżącą.

W kolejnych latach działalność zakładu została poszerzona o produkcję przekaźników wysokonapięciowych, przekaźników wysokiej częstotliwości i czujników kontaktronowych.

W roku 1999 przedsiębiorstwo państwowe „UNITRA-DOLAM” zostało przekształcone w spółkę akcyjną o nazwie: Przedsiębiorstwo Produkcyjne Podzespołów Elektronicznych „UNITRA-DOLAM” S.A.W roku 2005 nastąpiła zmiana skróconej nazwy przedsiębiorstwa z „UNITRA-DOLAM” S.A. na „DOLAM” S.A., a w 2009 roku „DOLAM” S.A. wszedł w skład Grupy Kapitałowej Bumar.

W 2010 roku Przemysłowy Instytut Telekomunikacji S.A., CNPEP RADWAR S.A. oraz PPPE „DOLAM” S.A. utworzyły grupę produktową pod nazwą Dywizja Elektronika. Kilkanaście miesięcy później, pod koniec 2011 roku firmy zostały skonsolidowane pod nazwą Przemysłowego Instytutu Telekomunikacji S.A. 5 marca 2012 roku spółka zmieniła nazwę na Bumar Elektronika S.A.

30 czerwca 2014 r. na mocy postanowienia Sądu Rejonowego nazwa Bumar Elektronika S.A. została zmieniona na PIT-RADWAR S.A.


http://www.pitradwar.com/o-firmie/historia/radwar-1954-2011/

RADWAR 1954-2011

Historia firmy CNPEP RADWAR S.A. sięga początków polskiego przemysłu radiolokacyjnego.

RADWAR, pierwotnie jako Warszawskie Zakłady Radiowe, powstał w 1954 roku. Od początku swej działalności prowadził prace w zakresie systemów radiolokacyjnych. Sukcesy w opracowywaniu nowych rozwiązań pozwoliły firmie stworzyć radary odpowiadające wymogom rynku międzynarodowego. Od lat pięćdziesiątych były one eksportowane do Syrii, a w latach sześćdziesiątych zdobyły także rynek indonezyjski.

Po czterech latach działalności w RADWARZE rozpoczęto prace nad morskimi radarami nawigacyjnymi.
Do końca lat pięćdziesiątych wyprodukowano kilkadziesiąt takich radarów dla polskich statków handlowych.

Lata siedemdziesiąte przyniosły rozszerzenie działalności o systemy dowodzenia i obrony powietrznej. Jednocześnie powstawały też opracowania sprzętu dla potrzeb cywilnych: radary nawigacyjne, radary dla policji.

W 1977 roku RAWAR połączył się z zakładami ZURAD, PROFEL i ZANTEN dając początek Centrum Naukowo–Produkcyjnemu Elektroniki Profesjonalnej RADWAR. Oferta RADWARU poszerzyła się o systemy radarowej kontroli prędkości, polowe stacje balistyczne i kontenery.

W 1994 roku RADWAR został przekształcony w Spółkę Akcyjną Skarbu Państwa, a w 2002 roku wszedł w skład Grupy kapitałowej Bumar.

W 2010 roku Przemysłowy Instytut Telekomunikacji S.A., CNPEP RADWAR S.A. oraz PPPE „DOLAM” S.A. utworzyły grupę produktową pod nazwą Dywizja Elektronika. Kilkanaście miesięcy później, pod koniec 2011 roku firmy zostały skonsolidowane pod nazwą Przemysłowego Instytutu Telekomunikacji S.A. 5 marca 2012 roku spółka zmieniła nazwę na Bumar Elektronika S.A.

30 czerwca 2014 r. na mocy postanowienia Sądu Rejonowego nazwa Bumar Elektronika S.A. została zmieniona na PIT-RADWAR S.A.


http://www.pitradwar.com/o-firmie/historia/pit-1934-2012/

PIT 1934-2012

Historia firmy rozpoczęła się w 1934 roku, kiedy to założony został Państwowy Instytut Telekomunikacyjny – instytucja państwowa przeznaczona do prowadzenia badań i rozwoju w dziedzinie telekomunikacji wojskowej i cywilnej, radiotechniki i telewizji.

Przedwojenna działalność Instytutu związana była z zagadnieniami radiolokacji i radiotechniki. W ramach Instytutu utworzony został także jeden z pierwszych na świecie działów telewizyjnych.

Lata powojenne Instytutu to działalność związana z radiolokacją. W 1949 roku utworzony został Oddział Gdański, którego działalność skupiała się na elektronice morskiej. W tym samym roku z Państwowego Instytutu Telekomunikacyjnego wydzielony został Przemysłowy Instytut Telekomunikacji.

Przełomowym momentem w rozwoju Instytutu i wydarzeniem, które stworzyło podwaliny polskiego przemysłu radiolokacyjnego, było opracowanie przez naukowców PIT pierwszego w kraju radaru ostrzegawczego.

Przez następne dziesięciolecia PIT rozszerzał swoją działalność o kolejne dziedziny związane z potrzebami obronnymi naszego kraju. Obok radiolokacji do podstawowych obszarów działalności weszły systemy dowodzenia i kierowania oraz sensory rozpoznania radioelektronicznego.

W 1993 roku do Przemysłowego Instytutu Telekomunikacji przyłączony został Instytut Technologii Elektronowej Politechniki Wrocławskiej, który wszedł w struktury jako Oddział Wrocławski. Działalność Instytutu rozszerzyła się o nowoczesną elektronikę próżniową, a oferta o układy mikrofalowe i lampy z falą bieżącą, stosowane zarówno we własnych rozwiązaniach, jak i opracowywane na zamówienia kontrahentów i stosowane m.in. w technikach badawczych.

W 2008 roku Przemysłowy Instytut Telekomunikacji przekształcony został w Spółkę Akcyjną Skarbu Państwa, a dwa lata później wszedł w skład Grupy kapitałowej Bumar.

W 2010 roku Przemysłowy Instytut Telekomunikacji S.A., CNPEP RADWAR S.A. oraz PPPE „DOLAM” S.A. utworzyły grupę produktową pod nazwą Dywizja Elektronika. Kilkanaście miesięcy później, pod koniec 2011 roku firmy zostały skonsolidowane pod nazwą Przemysłowego Instytutu Telekomunikacji S.A. 5 marca 2012 roku spółka zmieniła nazwę na Bumar Elektronika S.A.

30 czerwca 2014 r. na mocy postanowienia Sądu Rejonowego nazwa Bumar Elektronika S.A. została zmieniona na PIT-RADWAR S.A.http://www.k43.sep.wroclaw.pl/ocalic.php
Koło SEP nr 43
Przy Zarządzie Oddziału Wrocławskiego
Stowarzyszenia Elektryków Polskich
Ocalić od zapomnienia:
Przedsiębiorstwo Produkcyjne Podzespołów Elektronicznych „Unitra-Dolam" S.A.

HISTORIA PPPE „Unitra-Dolam" S.A. 1961-2010

Wrocław, luty 2011 r.

Historia PPPE „Unitra-Dolam"

Powstanie i rozwój Przedsiębiorstwa Produkcyjnego Podzespołów Elektronicznych „Unitra- Dolam" S.A. łączy się nierozerwalnie z rozwojem przemysłu elektronicznego w Polsce. Podjęcie decyzji o reaktywowaniu produkcji lamp elektronowych w powojennej Polsce, na bazie byłej fabryki Philips'a i Telefunken'a w Warszawie, zaowocowało powstaniem szeregu zakładów elektronicznych. Wdrażały one opracowania rodzące się w krajowych instytutach i uczelniach technicznych.
W 1956 roku z inicjatywy prof. Barwicza, na bazie Centralnego Laboratorium Elektroniki, po-wstał Przemysłowy Instytut Elektroniki z siedzibą w Warszawie przy ulicy Długiej. Szybki rozwój Instytutu doprowadził do powstania oddziałów terenowych. W ten sposób powstał oddział PIE we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej.
Kolejnym etapem przekształceń w PIE była realizacja koncepcji tworzenia Zakładów Do-świadczalnych, w których wdrażane miały być nowe opracowania Instytutu.
Pod koniec 1959 roku powołano Zarząd Inwestycji Zakładu Doświadczalnego Przemysłowego Instytutu Elektroniki we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 56/64 w budynku barakowym (Namysłowskim) na terenie po odgruzowanym przez PRK-8 obok zrujnowanego przez działania wojenne poniemieckiego obiektu szkolnego-(po SS Gestapo)-patrz zdjęcia. PRK-8 porzuciła ten teren nie mogąc przeprowadzić do niego przez ulicę Krakowską torów kolejowych do planowanej własnej bocznicy kolejowej niezbędnej dla ich bazy sprzętowej oraz docelowego zatrudnienia ok.4-ech tysięcy ludzi, na co nie zgodził się ówczesny MPK gdyż nie był wstanie zapewnić dowozu takiej masy pracowników PRK-8 zdążyła wybudować przy ulicy jedynie trzypiętrowy (czteroklapkowy)budynek mieszkalny dla swojej kadry, który sto do dziś. DOLAMOWI nie udało się pozyskać tego budynku ze względu na koszty jakie zażądała PRK-a.
Pierwszym kierownikiem Z.I. został były dyrektor Departamentu Min .Przem. Maszynowego Pan Maniowski a jego zastępcą ds. technicznych został Pan Widmont. W Zarządzie Inwestycji zostali zatrudnieni pierwsi absolwenci Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej kol .kol. Józef Wysocki (póżniejszy profesor-zmarł w2010roku ) Adam Ziemba, Tadeusz Biel Jan Trombik, Krzysztof Stępień(zmarł),Kazimierz Sokołowski, Zbigniew Miniewski (póżniejszy dyr.dolam-u) oraz jako Gł.Mechanik kol. Henryk Dolaciński (zmarł).Do tego grona znakomitej kadry inżynierskiej dołączyli też chemicy: kol Zdzisława Gruszka i Zbigniew Szkolnicki. Szybka odbudowa zrujnowanego budynku umożliwiła sprowadzenie już w połowie 1960 roku pierwszych urządzeń technologicznych. Przygotowania do rozpoczęcia produkcji przy ul. Krakowskiej prowadzone były również w dwóch innych miejscach na terenie Wrocławia. Pierwszym był Oddział Wrocławski PIE przy ul. Grabiszyńskiej, a drugim pomieszczenia Wydziału Łączności Politechniki Wrocławskiej przy ul. B.Prusa
W 1961 roku powstał Zakład Doświadczalny Przemysłowego Instytutu Elektroniki, Zespół Wydziałów nr 2 mieszczący się przy ul. Krakowskiej 56/64, jednocześnie likwidacji uległa „filia" przy ul. B. Prusa w gmachu Politechniki Wrocławskiej. Pierwszym Kier. ZD został nadany odgórnie na krótko (doVIII 1966r.) Pan Arnold Kroik a następnie już dyrektorem został nadany przez KW Pan Stanisław Mazurkiewicz - lata 1965do 1976.
15-go stycznia 1962- roku przechodzi do pracy do ZDPIE (jako emisariusz) kol. I. Marian Hawryszczyszyn z sąsiadujących z-ów PRK-6 jako Gł. Energetyk równocześnie jakby „zabiera” ze sobą gł.kabel energetyczny zasilający przeznaczony uprzednio dla PRK-6 Baza Sprzętu przyul.Krakowskiej nr 50. Powodem takiej decyzji było to iż Dolam w swym burzliwym rozwoju miał docelowo przejąć całą załogę Peerki- 6. Jednak ze względów związkowo-politycznych (rozrabiacka działalność ówczesnego Przewodniczącego ZZM Pana Stengerta) nie dochodzi do tej fuzji poza znikomą ilością pracowników PERKI. Tu potrzeba zaznaczyć iż pozyskanie gł. kabla zasilającego było sprawą wybitnie priorytetową ze względów BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO – Dolam zasilany był w sposób prowizoryczny linią napowietrzną (obciążenie 300 A) poprowadzoną nad przewodami trakcyjnymi MPK nad ulicą Krakowską!!! Było to pierwsze zadanie służby utrzymania ruchu.
W 1962 roku zostaje powołane przez Zarząd Oddziału Wrocławskiego SEP Koło nr 35 Stowarzyszenia Elektryków Polskich skupiające w krótkim czasie ok.65 członków pod przewodnictwem kol. J.Trombika a póżniej długoletnim Prezesem Zarządu Koła zostaje wybrany kol. I.Marian Hawryszczyszyn. Do zarządu weszli ponadto kol. kol Adam Cichy, Jan Trombik (sekretarz) ,Roman Rybak,Andrzej Zimny i Synowiec . Zakład Dolam jako członek zbiorowy SEP wchodzi w skład Sekcji Elektroniki i Radiotechniki Oddziału Wrocławskiego SEP wraz z „ELWRO”, Stacjami Radiowymi i TV, Spółdzielnią Radiotechnika oraz Wydziałem Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. Koło zajmuje zaszczytne III-cie miejsce w konkursie kół na najlepsze koło SEP za 1979rok, 11 lutego !9800 roku. W póżniejszych latach zawsze pozostaje w czołówce. Jego członkowie działają zarówno we władzach oddziału jak i agendach Zarządu Głównego.
Z uwagi na trudności w naborze załogi z przygotowaniem zawodowy technicznym zostaje utworzona szkoła przyzakładowa przygotowująca do pracy przyszłych pracowników bezpośrednio produkcyjnych.
Dyrektorem Technicznym w okresie 06. 1963 do 23.01.1975 zostaje wspaniały fachowiec i organizator mgr inż. Ryszard Wróblewski (zmarł).Od 1.09.1976do 04.1990r. dyrektorem naczelnym mianowany zostaje przez ówczesne Zjednoczenie Przemysłu Elektronicznego i Teletechnicznego mgr inż .Stanisław Osakiewicz, póżniej mgr inż. Zbigniew Miniewski a następnie prezesem Spółki zostaje dr inż. Jan Zawiślański.
Jednym z pierwszych wyrobów był tyratron TG-0,1/1,3- Kolejnymi produktami były: dioda prostownicza DR-0,25/10, wskaźnik dostrojenia DM-70 oraz próżniomierz PJ-2. Całkowicie opracowany przez kadrę Dolamu. Zresztą na szczególną uwagę zasługuje fakt opracowania (przez kol. Tadeusza Biela-póżniejszego Gł. Technologa i następnie dyrektora technicznego) generatorów w.cz. spełniających funkcję pieców indukcyjnych niezbędnych do produkcji lamp elektronowych.
Pierwszym Kierownikiem Biura Konstrukcyjno-Technologicznego był dr inż. Józef Wysocki, następnie fizyk kol. Andrzej Pawlak oraz z-cą Krzysztof Stempin (zmarł).
Produkcja jednak przynosi ze sobą szereg zagrożeń natury behapowskiej nie obojętnych dla pracowników jak: promieniowanie elektromagnetyczne w.cz. i mikrofalowe, pary rtęci. W póżniejym okresie-promieniowanie laserowe ,promieniowanie (optyczne-cieplne) podczerwone, zapylenie, hałas oraz wynikające ze stosowanych związków chemicznych-toksycznych (HCN, Hg,O2,tlenki azotu i inne-prawie cała tablica Mendelejewa).
W 1963r. do zakładu przeniesiony został wydział lamp mikrofalowych z ul. Grabiszyńskiej, uruchomiono produkcje lamp „A" i „C". Następnymi wyrobami były wskaźniki jarzeniowe LC-1 i LC-2 oraz sonda SJ-2. Kolejne lata zaowocowały wdrożeniem do produkcji pierwszych kontaktronów standardowych ZW-1, 2 i 3.
Powstaje zalążek lekarza zakładowego pod przewodnictwem dr Leszka Passowicza przekształcony póżniej w Przychodnię Zakładową pod znakomitym Kierownictwem płk.dr-a Witolda Żmudzińskiego.
Powstaje Dział BHP i Ochrony Środowiska oraz Ochrony Zdrowia(Przychodnia) wraz z Laboratorium Środowiska Pracy pod kierownictwem kol. I.Mariana Hawryszczyszyna.
W 1965r. zakład zmienił nazwę na Doświadczalne Zakłady Lamp Elektronowych „Dolam". W następnym roku tj. w 1966 „Dolam" przejmuje od „z-ów lamp elektronowych im.Róży Luksemburg" z Warszawy, produkcję lamp prostowniczych serii AZ-1,11, 4,12 oraz lampę prostowniczą UY1N. W tym samym roku uruchomiono produkcję kolejnych typów kontaktronów: ZW-21, ZM-106, ZW-103, ZM-107, ZM-109 i ZP-1 oraz lampy mikrofalowe typu „B", „D" i „E" oraz lampę GP-35 oraz 6P3S-wzmacniającą.
Działacze Koła SEP mimo lekceważącego stosunku niektórych członków kierownictwa firmy działali poprzez SEP i NOT na rzecz rozwoju firmy w ramach Dolnośląskich Dni Nauki i Techniki oraz Sekcji Naukowo-Technicznych zarówno na szczeblu dolnośląskim jak i krajowym. W 1973 Doświadczalne Zakłady Lamp Elektronowych „Dolam" zostały przemianowane na przedsiębiorstwo produkcyjne pod nazwą: Dolnośląskie Zakłady Elektronowe „Unitra-Dolam". Szybki rozwój zakład zawdzięczał szerokiej współpracy nie tylko z PIE, ale również z Politechnikami: Wrocławską, Warszawską, Gdańską, Poznańską, Łódzką, AGH w Krakowie, IMP-em, OB- REP-em w Warszawie i Wrocławiu, a także z VEB Elektromat z Drezna, FR Elektronics , RWM Miinlhaussen.
W 1970r. rozpoczęto budowę nowych obiektów, które oddano do użytku w 1974r. Z upływem lat zmieniała się struktura produkcji malało zapotrzebowanie na lampy mikrofalowe a rosło na kon- taktrony. W 1965r. niskoszumne lampy Lbf stanowiły 43,7% wartości produkcji a w 1970 31,2%, natomiast udział kontaktronów wynosił odpowiednio 9,6% i 37,5%.
W 1974r. wdrożono do produkcji klawiaturę kontaktronową oraz komory gaszeniowe VK-7.
W 1975 podjęto współpracę z ZR,JDiora" w Dzierżoniowie w zakresie montażu płytek do OR typu: Akropol, AT-10, Linda, Elizabeth, Rekord i Ślązak.
Pod koniec 1976 r. uruchomiono produkcję układów hybrydowych na bazie licencji zakupionej w byłym ZSRR.
Na przełomie 1976/77 uruchomiono produkcję widikonu PWM-6. Równolegle ze wzrostem produkcji poszerzana była na potrzeby załogi baza socjalna.
W 1968 otwarto dom wczasowo-kolonijny „Relax" w Świeradowie Zdroju.
W 1973r. otwarto przychodnię lekarską połączoną z przychodnią zakładu „Madro".
W 1974r. otwarty został Ośrodek Wypoczynku Świątecznego w Sułowie, który funkcjonuje do dnia dzisiejszego.
W 1977r. zakład zmienił nazwę na Centrum Naukowo-Produkcyjne Podzespołów i Urządzeń Elektronowych „Unitra-Dolam". W skład Centrum, oprócz Dolamu wszedł ITE Politechniki Wro-cławskiej oraz Zakład Aparatury Próżniowej w Bolesławcu-powołano nowe stanowisko w zarządzie firmy tj. Dyrektora ds. naukowych w osobie prof. Hałasa. Zatrudnienie z oddziałami zamiejscowymi sięga ok.2400osób w tym 75 % kobiet.
W 1979r. uruchomiono produkcję wyświetlaczy ciekłokrystalicznych na bazie licencji firmy Sanyo. Produkcja wyświetlaczy trwa do chwili obecnej. W tym okresie opracowano kilkadziesiąt wzorów tego wyrobu..
W oparciu o wytwarzane wyświetlacze uruchomiono w 1980r. produkcję kalkulatora „Magda".
Powstanie w 1980r. Ruchu Społecznego „Solidarność" miało znaczący wpływ na wydarzenia jakie miały miejsce w przedsiębiorstwie. Załoga uaktywniła się, powstał NSZZ „Solidarność" związek, który skupił w swoich szeregach większą część pracowników. Po ogłoszeniu stanu wojennego czołowi działacze zostali internowani a inni zwolnieni z pracy- rozwiązano dział technologiczny i powołano go na nowo, znaczna część kadry przeszła do innych przedsiębiorstw jak „INCO” lub zmieniło nawet zawód. Mimo to jednak pozostała kadra mimo stosowanych szykan politycznych utrzymała się i dalej dbała o utrzymanie zakładu DOLAM.
W połowie lat 80-tych wdrożono do produkcji 4 typy nowych lamp mikrofalowych mocy na pasmo L i S: LO-22, LO-111, L0-401, L0-301. Plany przewidywały rozbudowę potencjału produkcyjnego do poziomu ok. 1000 szt. lamp w roku. Rozpoczęto w tym celu budowę kolejnego budynku. Inwestycja okazała się chybiona, prace przerwano a budowa obiektu nie została już nigdy ukończona.
W roku 1987 uruchomiono produkcję hallotronów - przyrządów półprzewodnikowych - stosowanych do sterowania silnikami w magnetowidach produkowanych w ZR „Diora" w Dzierżoniowie.
W następnym tj. w 1988 roku uruchomiony został w Żmigrodzie oddział montażu układów hybrydowych, w którym zatrudnienie znalazły przede wszystkim kobiety z samego Żmigrodu jak i pobliskich miejscowości.
Kolejne lata zaowocowały uruchomieniem produkcji przekaźników kontaktronowych stosowanych w centralach telekomunikacyjnych systemu E-10 i tak: w 1989r. uruchomiono produkcję przekaźnika K-l 10/3x1 a cztery lata później przekaźnika K-l 10/1x1.
Początek lat 90-tych to okres zasadniczych zmian politycznych, gospodarczych i społecznych. W kraju wdrażane są nowe rozwiązania oparte o prawa funkcjonujące w gospodarce rynkowej. W zakładzie podjęto działania mające na celu dostosowanie się do nowej sytuacji. Gwałtownie spada zapotrzebowanie na kontaktrony, lampy mikrofalowe i komory gaszeniowe. Dają się we znaki za-niedbania w zakresie remontów maszyn, urządzeń i obiektów budowlanych. Spada produkcja i za-trudnienie. W celu ratowania finansów firmy sprzedawane są kolejno obiekty: budynek na „Izo- premie", niedokończony budynek na potrzeby lamp mikrofalowych oraz pawilon administracyjny.
W 1992 roku uruchomiona zostaje produkcja kilku typów polarotorów magnetycznych do anten satelitarnych.
Dwa lata później tj. w 1994 roku nastąpiło przejęcie z „Telfy" Bydgoszcz produkcji kilkudziesięciu typów kontaktronowych przekaźników teletechnicznych.
W połowie lat 90-tych uruchomiona zostaje produkcja przekaźników wysokonapięciowych serii K-5xx, przekaźników w.cz: K-514 a później K-821. Podjęto również produkcję kontaktronów ciśnieniowych i czujników kontaktronowych.

Działalność produkcyjna i wyroby
"DOLAM" S.A. działa w sektorze podzespołów elektronicznych i produkuje następujące wyroby:
• kontaktrony i czujniki kontaktronowe
• kontaktrony wysokonapięciowe
• komory gaszeniowe do styczników próżniowych
• lampy mikrofalowe z falą bieżącą
• przekaźniki kontaktronowe (w tym wysokonapięciowe i wysokiej częstotliwości)
• wyświetlacze ciekłokrystaliczne (LCD).

Główne rynki zagraniczne
"DOLAM" S.A. sprzedaje swoje wyroby do krajów Unii Europejskiej m.in. do: Niemiec, Włoch i Wielkiej Brytanii oraz eksportuje do : USA, Hong Kongu, Korei Płd oraz na Taiwan.

System Jakości

"DOLAM" S.A. utrzymuje i rozwija wdrożony system zarządzania jakością, który certyfikowany był po raz pierwszy na zgodność z normą ISO 9002, od 2003 roku wg normy EN-ISO 9001:2000, od marca 2006 roku spełniamy wymagania AQAP 2110:2003.

W marcu 2008 roku wdrożyliśmy Zintegrowany System Zarządzania spełniający międzynarodowe standardy w zakresie zarządzania jakością i środowiskiem, zapewniający również bezpieczne i higieniczne warunki pracy dla naszych pracowników.
System spełnia wymagania norm ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004 oraz wymagania AQAP 2110:2009.

Zakres certyfikacji obejmuje projektowanie, produkcję i dystrybucję podzespołów elektronicznych oraz świadczenie usług galwanotechnicznych, przetwórstwa tworzyw sztucznych i obróbki mechanicznej elementów metalowych.

W 1995r. z uwagi na pogarszającą się sytuację ekonomiczno-finansową w firmie wprowadzono Zarząd Komisaryczny. W tym czasie uporządkowano sprawy własnościowe oraz dokonano nowego podziału geodezyjnego terenu zakładu.
Pod koniec 1998r. decyzją organu założycielskiego przeprowadzono komercjalizację przedsiębiorstwa.
• 1999 - przedsiębiorstwo państwowe Unitra-Dolam zostaje przekształcone w spółkę akcyjną Przedsiębiorstwo Produkcyjne Podzespołów Elektronicznych "UNITRA-DOLAM" S.A.

• 2005 - spółka zmienia nazwę na: Przedsiębiorstwo Produkcyjne Podzespołów Elektronicznych "DOLAM" S.A.

• 2009 - spółka wchodzi niezbyt szczęśliwie w skład Grupy Kapitałowej Bumar, który wybitnie nie jest zainteresowany dalszą produkcją cywilną.

Przedmiotem działalności Spółki "DOLAM" S.A. jest:
• produkcja elementów elektronicznych (PKD 26.11.Z)
• produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (PKD 27.12.Z)
• naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z)
• obróbka metali i nakładanie powłok na metale (PKD 25.61.Z)
• obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.62.Z)
• produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD 22.29.Z)
• demontaż wyrobów zużytych (PKD 38.31.Z)
• odzysk surowców z materiałów segregowanych (PKD 38.32.Z)
• sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana (PKD 46.90.Z)
• wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)
• wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z)

Z dniem 1 lutego 1999r. rozpoczęła działalność Jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa o nazwie: Przedsiębiorstwo Produkcyjne Podzespołów Elektronicznych „Unitra-Dolam" S.A. PowoŹłamy został pierwszy Zarząd Spółki i Rada Nadzorcza.
W chwili obecnej Spółka stoi przed rozpoczęciem prywatyzacji kapitałowej. W zakresie sprzedaży około 55% wartości produkcji jest eksportowana poza granice kraju m.in. do: Niemiec, Tajwanu, Korei, Hong Kongu, Włoch, Wielkiej Brytanii i innych.
W 2000r. struktura sprzedaży była następująca: kontaktrony - 43,7%, przekaźniki kontak- tronowe -20,3%, lampy mikrofalowe- 27,9%. Sprzedaż produktów z tych grup wyrobów decyduje o poziomie przychodów Spółki. Gospodarka rynkowa stawia wysokie wymagania jakościowe naszym produktom Wdrożony został w Spółce System Zapewnienia Jakości zgodny z normą międzynarodową PN-ISO 9002. Przedsiębiorstwo dzięki pracy kol.I.M.Hawryszczyszyna i Kierowniczki Wodorotlenowni jako jedno z niewielu na Dolnym Śląsku uzyskało Świadectwo Czystszej Produkcji. Realizowane są nowoczesne metody pozyskiwania klientów poprzez Internet.


Jeżeli ktoś wie więcej na temat powyżej opisanego tematu, to proszę o informację przez zakładkę Kontakt

→→Wytwórcy układów hybrydowych

→→Strona zbiorcza układów hybrydowych

→→Lista stron z tagiem "DOLAM"

Lista stron z tagiem "opis"

→→Lista stron z tagiem "opis"

bot_wiki_b.jpg
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License