Tłumik grubowarstwowy GT-058

Układ hybrydowy GT-058 zawiera cztery rezystory. Wyprodukowany jest w lutym 1982roku w zakładzie L-7. Dla zmylenia przeciwnika takie oznaczenie nosił krakowski TELPOD.

Tłumiki są stosowane w telefonii. W tym przypadku impedancja falowa wynosi 600 omów. Wartości rezystorów w omach opisane są na zdjęciu. Wymiary płytki 15 x 10mm

Płytka z rezystorami jest zabezpieczona metodą zanurzeniową warstwą żywicy z wypełniaczem. Taka osłona jest wytrzymała i trzeba sporo zachodu, żeby ją zdjąć do zdjęcia ;)

Zbliżenie rezystorów wskazanych strzałkami. Widać ślady laserowej korekcji rezystancji. Przy korekcji wypalało się przerwę w warstwie rezystywnej. W ten sposób można było tylko zwiększyć rezystancję. Korekcja była wykonywana równocześnie z pomiarem wartości rezystora. W ten sposób można było uzyskać dowolną dokładność wykonania rezystorów. Na powierzchni rezystorów (ciemny obszar) widać ślad siatki (sita), przy pomocy której, nanosi się pastę rezystywną na płytkę izolatora i wykonane wcześniej ścieżki przewodzące (szare). Metoda nosi nazwę sitodruku.

→→Inne ciekawe hybrydy.

Jeżeli ktoś wie więcej na temat powyżej opisanego eksponatu, to proszę o informację przez zakładkę Kontakt

Lista stron z tagiem "opis"
→→Lista stron z tagiem "opis"


O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License