PIE
top_wiki_b.jpg
logo-pie-m.jpg

PIE
Przemysłowy Instytut Elektroniki – działający od lipca 1956 roku do października 2007 roku instytut, utworzony w miejsce Centralnego Laboratorium Elektroniki. Działalność instytutu była początkowo związana z zagadnieniami technologii lamp elektronowych (we współpracy z ZWLE) i ich produkcją doświadczalną (sondy jonizacyjne do pomiaru próżni, analizatory gazów resztkowych, niektóre lampy specjalne- diody szumowe, detektory promieniowania jonizującego, widikony, tyratrony, gazotrony i inne). W miarę postępu techniki półprzewodnikowej zmieniał się profil działalności instytutu, co powodowało także konieczność wydzielania nowych instytutów (np. Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych ITME) i oddziałów (Dolam Wrocław, ZAP Bolesławiec, oddział Toruński PIE).

Instytut był wielokrotnie reorganizowany (między innymi wydzielenie i ponowne włączenie (ze zmianami nazw) Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Elektroniki Próżniowej OBREP). W instytucie była prowadzona i rozwijana działalność związana m.in. z certyfikacją urządzeń elektronicznych, produkcją sitodrukarek, kalibracją próżniomierzy i wykrywaniem nieszczelności w aparaturze próżniowej, spawaniem wiązką elektronową, produkcją aparatury i podzespołów próżniowych, w tym: produkcją komór gaszeniowych, pomp jonowo-sorpcyjnych, spawarek elektronowych i innych.

Instytut mieścił się w Warszawie przy ul. Długiej 44/50. 1 września 2007 r. Przemysłowy Instytut Elektroniki został włączony w struktury Instytutu Tele- i Radiotechnicznego.
Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Przemys%C5%82owy_Instytut_Elektroniki


Strona Alka o PIE: http://www.pwl.mikrokontroler.pl/pie/pie.htm

Zakład Doświadczalny Produkcji Układów Hybrydowych przy PIE:
http://www.pwl.mikrokontroler.pl/pie/polprzewodniki/polprzewodniki.htm
Tam zamieszczona notka:
Zakład Doświadczalny Produkcji Układów Hybrydowych został utworzony przy Przemysłowym Instytucie Elektroniki w latach 70. XX wieku. Z całą pewnością Zakład zajmował się produkcją Logisterów, wykonywanych jeszcze technologią RTL, a więc przynajmniej o generację starszą od popularnej i szeroko znanej technologii TTL.W Zakłądzie były też wykonywane drabinki rezystorowe i wzmacniacze operacyjne. Zakład mieścił się w Warszawie przy ul. Modlińskiej 18.
Na tej samej stronie sporo kart katalogowych.
"Układy hybrydowe, produkowane przez Zakład Doświadczalny Produkcji Układów Hybrydowych przy Przemysłowym Instytucie ELektroniki (ZDPUH)"

→→Historia Instytutu Elektroniki na 50 lecie

→→Historia Instytutu Elektroniki na 50 lecie - kopia lokalna

→→Obchody 50-lecia Przemysłowego Instytutu Elektroniki

→→Wiesław Maria Barwicz

→→Układy hybrydowe, produkowane przez ZDPUH


Jeżeli ktoś wie więcej na temat powyżej opisanego tematu, to proszę o informację przez zakładkę Kontakt

→→Wytwórcy układów hybrydowych

→→Strona zbiorcza układów hybrydowych

Lista stron z tagiem "opis"

→→Lista stron z tagiem "opis"

bot_wiki_b.jpg
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License