Drabinka R2R
top_wiki_b.jpg

Układy hybrydowe cienkowarstwowe
Sieci rezystorów, zwanych popularnie drabinkami R2R, są elementami przetworników cyfrowo-analogowych.
Rezystory w drabinkach muszą być wysokostabilne i mieć dokładne wartości, żeby zapewnić dobre parametry przetwarzania.

Dwie drabinki rezystorowe DC-2 wykonane w Przemysłowym Instytucie Elektroniki prawdopodobnie przez Zakład Doświadczalny Produkcji Układów Hybrydowych.
Egzemplarze są numerowane niskimi numerami, co dowodzi, że jest to produkcja laboratoryjna. Układy są w stanie magazynowym, nigdy nie używane.
Oznaczenie pierwszego wyprowadzenia znajduje się na drugiej stronie drabinki.
Na zdjęciach wykonanych na pomarańczowym tle z kratkami, kratki mają wymiar 2x2mmm

Drabinka nr 21 została pozbawiona otuliny. Ukazała się szklana płytka z napylonymi w próżni ścieżkami przewodzącymi. Wymiary płytki 30 x 10mm, wymiary układu 31 x 13mm. Wyprowadzenia 20mm.

Spod otuliny ukazały się też, ucięte wyprowadzenia służące do pomiarów wartości rezystorów w procesie korekcji rezystancji. Po przeprowadzeniu korekcji i kontroli bieżącej, wyprowadzenia zostały ucięte. Układ jest jednostronny.

Na zbliżeniu dokładnie widać takie ślady korekcji rezystancji, jakby były przeprowadzone przy pomocy lasera.

Na większym zbliżeniu widać nieregularne krawędzie miejsc korekcji i uszkodzenia powierzchni szkła. W mojej opinii nie jest to ślad promienia laserowego. To jest ślad mechanicznego narzędzia np ostrza diamentowego.

Dzięki dostępowi do punktów kontrolnych zmierzyłem wszystkie wartości rezystorów. R=7,5kΩ 2R=15kΩ

Technika cienkowarstwowa nie była w Polsce tak popularna, jak technika grubowarstwowa.

→→Inne ciekawe hybrydy.

Jeżeli ktoś wie więcej na temat powyżej opisanego eksponatu, to proszę o informację przez zakładkę Kontakt

→→Strona zbiorcza układów hybrydowych

Lista stron z tagiem "otwarty"
→→Lista stron z tagiem "otwarty"

bot_wiki_b.jpg
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License