Rezystory grubowarstwowe
top_wiki_b.jpg

Układy hybrydowe wyprodukowane przez krakowski TELPOD.

Od góry: rezystor 2,05Ω 2%; sieć rezystorów - bez oznaczeń;
rezystor GBR-164, cztery oddzielne rezystory 500Ω oraz →→tłumik grubowarstwowy GT-058

Tłumik grubowarstwowy bez oznaczeń. Prawdopodobnie jest to seria testowa, laboratoryjna. Dwa półmostki, cztery rezystory.
Układ jest zabezpieczona metodą zanurzeniową warstwą żywicy z wypełniaczem, ale nie ma żadnych oznaczeń.

Na zbliżeniu widać, że niektóre wyprowadzenia trzymały się tylko warstwy żywicy z osłonki w miejscach wskazanych strzałkami. Nie ma śladów po skutecznym lutowaniu. Szóste (od lewej) wyprowadzenie ma ślad po oderwanym wyprowadzeniu. Z dwóch rezystorów (po lewej) zdjęta jest, przeze mnie, pomarańczowa warstwa zabezpieczająca.
Pierwszy od lewej rezystor a jest korygowany przez szlifowanie wirującym narzędziem. Drugi b jest korygowany laserem tak, jak dwa pozostałe c i d. Ponieważ rezystory powinny być parami równe (a=d=180Ω, b=c=20Ω), taka mieszana metoda korekcji jest dowodem na laboratoryjne przeznaczenie tego egzemplarza.

Rezystory o bardzo dużej rezystancji. GBR-164 (luty 1980), 29,9MΩ, GBR-151 (luty 1977), 19.4MΩ. Rezystory bez firmowych oznaczeń SMD mają po 15 MΩ. Jest na nich miejsce na korekcję rezystancji (w środkowym pasku) , lecz nie ma śladów przeprowadzenia korekcji. Są wylutowane z jakiegoś układu i nie ma dowodu, że są "krakowskie".

Rezystory większych mocy, małej rezystancji. Duży rezystor 179Ω nie jest wyprodukowany w TELPODZIE. Jest ciekawy, ponieważ warstwę rezystancyjną ma naniesioną z obu stron płytki ceramicznej. Składa się z dwóch rezystorów połączonych równolegle. Nie był powlekany grubą otuliną. Według porównania gabarytów jest w stanie rozproszyć moc pona 10W.

Z prawej, zbliżenie rezystorów o rezystancji poniżej 10Ω. Widać ślady laserowej korekcji rezystancji na powierzchni rezystora 2R05 (2,05Ω). Rezystor składa się z dwóch rezystorów połączonych równolegle. Przy korekcji wypalało się przerwę w warstwie rezystywnej. W ten sposób można było tylko zwiększyć rezystancję. Korekcja była wykonywana równocześnie z pomiarem wartości rezystora. W ten sposób można było uzyskać dowolną dokładność wykonania rezystorów.
Mniejszy 5R62 (5,62Ω) nosi ślady korekcji przez piaskowanie. Obydwa rezystory są wykonane w tolerancji 2%.

→→Rezystory mocy, tłumiki, filtry

→→Inne ciekawe hybrydy.

Jeżeli ktoś wie więcej na temat powyżej opisanego eksponatu, to proszę o informację przez zakładkę Kontakt

Lista stron z tagiem "opis"

→→Lista stron z tagiem "opis"

bot_wiki_b.jpg
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License