Układy hybrydowe - co to jest ?!

Hybryda, mieszaniec, inaczej krzyżówka. W elektronice oznacza połączenie różnych technologii.

Układ hybrydowy to płytka wykonana z izolatora z naniesionymi warstwami przewodnika, warstwami izolatora oraz materiału rezystywnego, które tworzą układ połączeń elektrycznych oraz rezystory. Do tak utworzonych połączeń dołącza się indywidualne, miniaturowe elementy elektroniczne (w tym układy monolityczne). Zmontowany układ jest zamykany w obudowie lub izolowany otuliną.

W tych układach możliwe jest uzyskanie dużej dokładności wartości poszczególnych elementów przez stosowanie selekcjonowanych części i przez korekcję parametrów w czasie procesu wytwarzania (korekcja rezystorów na płytce).

W hybrydowych układach cienkowarstwowych rezystory i ścieżki przewodzące wykonywane są metodą napylania próżniowego. Do nich lutowane są pozostałe elementy. Niekiedy pokrywa się warstwą metaliczną całą powierzchnię, a ścieżki wykonuje się metodami fotolitograficznymi (usuwanie wybranych fragmentów metalizacji pozostawia przerwę izolacyjną).

W hybrydowych układach grubowarstwowych rezystory i ścieżki przewodzące wykonywane są metodą sitodruku ze specjalnych past, które są następnie wypalane. Do nich lutowane są pozostałe elementy elektroniczne (w tym układy monolityczne).

Na przykład produkowane do teraz przez TELPOD hybrydowe elementy logiczne serii E-100H, EP, EM.
Zbudowane w grubowarstwowej technologii hybrydowej. Rezystory wykonuje się nadrukowując pasty rezystywne i przewodzące za pomocą sitodruku, natomiast elementy półprzewodnikowe są połączone z płytką podłożową za pomocą lutowania powierzchniowego. Całość układu zabezpieczona jest żywicą epoksydową w procesie fluidyzacji.

Hybrydowe układy scalone są często używane w technice wysokich częstotliwości a zwłaszcza w technice mikrofalowej ze względu na możliwość uzyskania niewielkich i precyzyjnych wymiarów.

Inną dziedziną zastosowań hybrydowe układów scalonych są urządzenia o dużej mocy i na wyższe napięcia. Wzmacniacze akustyczne, falowniki, przetwornice.

Układy optoelektroniczne bywają również realizowane w technice hybrydowych układów scalonych, co pozwala łączyć różne technologie wytwarzania elementów półprzewodnikowych.

Ogólny podział układów hybrydowych jest umowny, ponieważ konkretny układ może należeć do kilku grup - np grubowarstwowy wzmacniacz mocy należy do układów aktywnych, analogowych i grubowarstwowych.

→→Strona zbiorcza układów hybrydowych

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License