Katalog TELPOD z 1976 r
_11_kat.jpg
top_wiki_b.jpg

Strona w trakcie tworzenia
Katalog wyrobów firmy TELPOD z 1976 r.
Pierwsza część katalogu zawiera informacje na temat trzech rodzajów hybrydowych mikroukładów grubowarstwowych.

Wstęp do katalogu:
Katalog pt. „Podzespoły elektroniczne" zawiera informacje o wyrobach produkowanych przez Krakowskie Zakłady Elektroniczne „Unitra-Telpod", ul. Lipowa 4, 30-702 Kraków. Katalog składa się z czterech części: część I — „Mikroukłady grubowarstwowe" część II — „Rezystory" część III - „Potencjometry" część IV — „Kondensatory".
Niniejszy katalog stanowi część I katalogu ogólnego. Zawarto w nim wiadomości o mikroelektronicznych układach grubowarstwowych, które zostały podzielone na trzy grupy:
— układy bierne, oznaczone symbolami GB, GBR, GT, RCW
— układy czynne cyfrowe (logiczne), oznaczone symbolami GC, GMC oraz LOGISTER E-100H
— układy czynne liniowe, oznaczone symbolami GL, GML Krakowskie Zakłady Elektroniczne „Unitra-Telpod" w roku 1972 zakupiły w belgijskiej firmie „Sprague Elektromag Division" licencję na technologię produkcji hybrydowych układów scalonych. Licencja ta umożliwia postęp w produkcji biernych układów elektronicznych, wykonywanych metodą warstw grubych.
Technika warstw grubych pozwala na wykonywanie elementów elektronicznych o wysokich parametrach technicznych, stwarza szerokie możliwości realizacji funkcjonalnych układów elektronicznych, od układów stosunkowo prostych do układów bardzo złożonych. Układy te, w stosunku do wykonywanych techniką tradycyjną z elementów dyskretnych, charakteryzują się następującymi zaletami:
— wyższą niezawodnością
— wyższa stabilnością nawet przy działaniu ostrych warunków klimatycznych
— szerokim zakresem temperatur pracy
— wyższymi częstotliwościami granicznymi i przełączania, co jest uzasadnione skróceniem długości połączeń
— lepszymi temperaturowymi sprzężeniami między elementami układu (kompensacja temperaturowa)
Zalety te preferują stosowanie układów grubowarstwowych zarówno do sprzętu powszechnego użytku, jak i do sprzętu profesjonalnego pracującego w szczególnie trudnych warunkach.
Mikroukłady grubowarstwowe hybrydowe otrzymuje się w procesie sitodruku drogą kolejnego nakładania warstw kompozycji metaloszkliwo-tlenkowych, a następnie wypala się je w odpowiedniej temperaturze. Scalaniu są poddawane zasadniczo elementy takie, jak: przewodniki, rezystory, kon-
densatory, rzadziej elementy indukcyjne i rezystory o charakterze nieliniowym. Metoda ta pozwala wykonywać bezpośrednio układy bierne-rezystywne oraz rezystywno-pojemno-ściowe, natomiast układy czynne linearne (logiczne) są wykonywane hybrydowe Oznacza to, że elementy obwodu, takie jak przewodniki czy rezystory, są wykonywane techniką grubowarstwową, natomiast półprzewodniki, często kondensatory, a także inne elementy (np. transformatory) są dołączane do układu za pomocą montażu przez lutowanie lub techniką ultrakompresji, a także za pomocą klejenia specjalnymi klejami przewodzącymi.
W ciągu trzech lat od zakupienia licencji w zakładach „Unitra-Telpod" wdrożono do produkcji wiele układów elektronicznych biernych i czynnych, które są już wykorzystywane przez zakłady zjednoczeń „Unitra", „Mera", „Telkom" i inne. Przykładem zakładów, które stosują te układy są:
- WZT „Telkom-Teletra" — tłumiki hybrydowe o tłumiennoś-ciach 0,1-f-23 dB
- PZE „Elwro" — w pamięciach maszyn cyfrowych i kalkulatorach elektronicznych
- „Diora", „Fonica", „Eltra", „Omig" — do sprzętu powszechnego użytku
- liczne zakłady produkujące sprzęt do automatyki przemysłowej, wykorzystujące głównie układy produkowanej przez „Telpod" serii LOGISTER E-100H
Krakowskie Zakłady Elektroniczne „Unitra-Telpod" udoskonalają i modernizują licencyjną technologię, wprowadzając własne rozwiązania. „Unitra-Telpod" współpracuje również z klientami na zasadzie „Custom Design", to znaczy, że klient przekazuje do zakładów schemat elektryczny układu, wymagania elektryczne, technoklimatyczne oraz mechaniczne. Odpowiednia komórka zakładów wykonuje model układu elektronicznego według stawianych wymagań i przesyła go zamawiającemu, który sprawdza działanie i dokładność wykonania. Następnie następuje uzgodnienie warunków technicznych, opracowanych na podstawie wymagań klienta i możliwości własnych „Telpodu". Taka współpraca między zakładami zgłaszającymi układ elektroniczny do scalenia w technice grubowarstwowej a „Telpodem" jest bardzo ścisła i rzeczowa.
Mikroukłady systemu LOGISTER zostały omówione w odrębnym katalogu, wydanym przez Instytut Elektrotechniki w Warszawie w roku 1973 pt. „Mikroelektroniczne elementy logiczne E-100H LOGISTER". Katalog jest dostępny w Instytucie w Warszawie lub w Zakładach Elektronicznych w Krakowie.

Spis zawartości
1. MIKROUKŁADY GRUBOWARSTWOWE BIERNE

1-76/1-1 Mostek diodowy GB-007H-013
2-76/1-1 Regulator ostrości GBR-001
3-76/1-1 Zespół rezystorów GBR-002
4-76/1-1 Zespoły rezystorów GBR-003, 004, 103, 104
5-76/1-1 Układ rezystorowy GBR-005
6-76/1-1 Element wzmacniacza odczytu GBR-009 (R1)
7-76/1-1 Element detektora AM/FM GBR-011
8-76/1-1 Dzielnik rezystorowy GBR-014
9-76/1-1 Dzielnik rezystorowy GBR-015
10-76/1-1 Dzielniki rezystorowe GBR-020, 021
11-76/1-1 Zespół rezystorowy GBR-024
12-76/1-1 Zespół rezystorowy GBR-025
13-76/1-1 Zespół rezystorowy GBR-026
14-76/1-1 Zespół rezystorowy GiBR-027
15-76/1-1 Zespół rezystorowy GBR-028
16-76/1-1 Zespół rezystorowy GBR-029
17-76/1-1 Zespół rezystorowy GBR-030
18-76/1-1 Dzielnik napięciowy GBR-106
19-76/1-1 Dzielnik rezystorowy GBR-107
20-76/1-1 Dzielnik rezystorowy GBR-113
21-76/1-1 Rozgałęźnik rezystywny GBR-114
22-76/1-1 Dzielnik napięciowy GBR-115
23-76/1-1 Tłumiki rezystywne GT-001-023 typu „O" otwarte
24-76/1-1 Tłumiki rezystywne GT-031-054 typu „O" zamknięte
25-76/1-1 Rezystor cermetowy-wysokoomowy RCW

2. MIKROUKŁADY GRUBOWARSTWOWE CZYNNE CYFROWE (LOGICZNE)

1- 76/1-2 Stopień pośredniczący GC-003
2- 76/1-2 Przerzutnik monostabilny GC-004
3- 76/1-2 Element wykonawczy GC-005
4- 76/1-2 Element sygnalizacyjny GC-006
5- 76/1-2 Komutator GC-007
6- 76/1-2 Multiwibrator GC-008
7- 76/1-2 Wybierak matrycowy GC-009 (W1)
8- 76/1-2 Wybierak prqdu zakazu GC-010 (W2)
9- 76/1-2 Uktad sterowania generatora GC-011 (P1)
10- 76/1-2 Dyskryminator amplitudy napięcia GMC-002
11- 76/1-2 Układ regulatora obrotów silnika GMC-003

→→Rozdział drugi katalogu przedstawia skrócone parametry i schematy wewnętrzne

3. MIKROUKŁADY GRUBOWARSTWOWE CZYNNE LINIOWE

1-76/1-3 Wzmacniacz napięciowy
1-76/1-3 GL-003 Separator z inwertorem
2-76/1-3 GL-004 Detektor z układem formującym
3-76/1-3 GL-005 Element generacyjny
4-76/1-3 GL-006 Wzmacniacz młotka
5-76/1-3 GL-010 Nadajnik „interface"
6-76/1-3 GL-016 Odbiornik „interface"
7-76/1-3 GL-021 Generator kwarcowy
8-76/1-3 GL-037 Wzmacniacz napięciowy małej częstotliwości
9-76/1-3 GML-002 Wzmacniacz małej częstotliwości
10-76/1-3 GML-006 Wzmacniacze mocy
11-76/1-3 GML-007 i GML-008

Dysponuję tylko częścią pierwszą.
Strona będzie uzupełniana o dane. Proszę o zapytanie o konkretny element. To przyspieszy umieszczenie go na tej stronie.

→→Rozdział drugi katalogu przedstawia skrócone parametry i schematy wewnętrzne

_15_kat.jpg

→→Dane techniczne, noty, katalogi


Lista 18 stron z tagiem "polskie"

bot_wiki_b.jpg
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License