WZORZEC CZĘSTOTLIWOŚCI Typ PFS 1

WZORZEC CZĘSTOTLIWOŚCI PFS 1
Katalog firmy ZOPAN

WSTĘP
Zakład Opracowań i Produkcji Aparatury Naukowej o skróconej nazwie ZOPAN kontynuuje swoją działalność od 1. I. 1957 r. Do tego czasu istniał Zakład Elektroenergetyki Politechniki Wrocławskiej Oddział w Warszawie (ZEPW).
Nowopowstały Zakład postawił przed sobą ambitne zadanie wypełniania luki na rynku krajowym w dziedzinie elektronicznej aparatury pomiarowej, kontrolnej, liczącej i sterującej.
Działalność ZOPAN, która polega na opracowywaniu aparatur) wysokiej jakości i wykonywaniu niedużych serii, zmierza do ograniczenia importu i zaopatrzenia instytutów naukowych, uczelni i przemysłu w aparaturę, krajową, nieustępującą pod wieloma wzglądami importowanym aparatom zagranicznym.
Zwracamy się z uprzejmą prośbą do wszystkich użytkowników aparatury wykonanej w ZOPAN lub dawnym ZEPW Warszawa, aby nadsyłali wszelkie uwagi krytyczne na temat naszych wyrobów, co pozwoli nam na stałe podwyższanie jakości i estetyki produkcji i wprowadzanie prawdziwego postępu technicznego w dziedzinie, którą zajmujemy się.
Oddając do użytku niniejszy katalog mamy niezłomną nadzieję, że przyczyni się on do spopularyzowania naszych skromnych dotychczasowych osiągnięć i pozwoli na żywsze kontakty z użytkownikami naszych aparatów. Przyniesie to z pewnością korzyść wszystkim zainteresowanym i podniesie kulturę techniczną w dziedzinie elektronicznych przyrządów i urządzeń pomiarowych.
Dyrekcja ZOPAN

WZORZEC CZĘSTOTLIWOŚCI
Typ PFS 1

Wzorzec częstotliwości PFS 1 jest urządzeniem laboratoryjnym, służącym jako źródło bardzo dokładnych częstotliwości. Przy pomocy wzorca istnieje możliwość pomiarów częstotliwości do około 30 MHz
Urządzenie tego typu jest niezbędne w laboratoriach instytutów naukowych i w zakładach przemysłowych, gdzie odbywa się skalowanie wszelkiego typu generatorów częstotliwości.
Stojak wzorca częstotliwości zawiera dziewięć paneli:
1. Stabilizator magnetyczny
2. Zasilacz ze stabilizatorem jonowym
3. Oscylator kwarcowy
4. Multiwibrator 100 kHz
5. Mulliwibrator 10kHz
6. Multiwibrator 1kHz
7. Multiwibrator 100Hz
8. Multiwibrator 50 Hz i zegar synchroniczny
9. Oscyloskop katodowy

Generatorem drgań wzorcowych jest oscylator sterowany kwarcem wytwarzający drgania o częstotliwości 500 kHz Właściwy punkt pracy oscylatora jest kontrolowany miernikiem. Napięcie o częstotliwości 500 kHz jest podane do separatora, a następnie na powielacz w celu uzyskania częstotliwości 1 MHz.
Blok obniżający częstotliwość składa się z pięciu stopni dzielników częstotliwości, z których każdy stanowi oddzielny panel. W każdym z paneli znajduje się multiwibrator, układ kształtujący i wzmacniający oraz odpowiednie filtry w celu wyeliminowania harmonicznych.
Napięcia na wyjściach poszczególnych paneli są mierzone woltomierzami lampowymi.
Stopień ostatni 50 Hz, posiada dodatkowy wzmacniacz mocy zasilający zegar synchroniczny oraz kilka wyjść o różnych napięciach, 6V, 20V, 60V, 200V. W celu ułatwienia porównywania częstotliwości, we wzorcu zamontowany jest oscylograf posiadający wzmacniacze osi X i Y o regulowanym wzmocnieniu.

Dane techniczne

Częstotliwość kwarcu 500 kHz
Dokładność częstotliwości kwarcu ± 5 X 10-5
Częstotliwości wzorcowe (kształt sinusoidalny) 50 Hz, 100 Hz, 1kHz, 10 kHz, 100 kHz, 500 kHz, 1 MHz
Zawartość harmonicznych 3%
Częstotliwości wzorcowe (kształt prostokątny) 100 Hz, 1 kHz, 10 kHz, 100 kHz
Dokładność częstotliwości wzorcowych równa dokładności kwarcu
Napięcie częstotliwości wzorcowych sinusoidalnych 0—20 V wart. skut.
Napięcie częstotliwości wzorcowych prostokątnych 0—30 V wart szczyt
Dokładność woltomierzy ±3,5%
Dokładność wskazań zegara synchronicznego ± 0,5 sek./dobę
Zasilanie 220 V, 50 Hz przez stabilizator magnet.
Pobór mocy z sieci 450 VA
Wyposażenie lampowe 6AC7, 7XGAG7, 7XGC5, 5X6N9, 4XGLb,
4X6SJ7, 6X6NS, LBS. 2X2, 6X5, 5Z4, 2XU52, 4X150C5-30
,
Wymiary 1930X485X205 mm
Ciężar 110 kg


O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License