Prostownik pomiarowy kurpytowy z miernika UM3a.

Prostownik w mierniku uniwersalnym ma za zadanie zmienić prąd przemienny na jednokierunkowy z zachowaniem jak największej liniowości i stabilności.
→→Prostownik - Wikipedia
Prostowniki kuprytowe stosowane były przez prawie wszystkich producentów mierników.
W uniwersalnym przyrządzie pomiarowym polskiej konstrukcji
→→typu UM3a
znajdujemy prostownik firmy GOERZ. Jest to "półmostek" składający się z dwóch kuprytowych elementów prostowniczych, połączonych szeregowo, mający trzy wyprowadzenia w postaci pasków blachy.

C.P. GOERZ Gr405
Obudowa jest zaklejona i posiada plombę p

Po rozcięciu obudowy widać miejsce (wskazywane strzałką), gdzie obudowa była zakręcona a gwint został zaklejony.

Blaszki wyprowadzeń prostownika

Miejsce wycięcia

Elementy składowe:
Blaszka wyprowadzenia w, miseczka kontaktowa d, pierwszy element prostowniczy cI, blaszka wyprowadzenia, miseczka kontaktowa, drugi element prostowniczy cII, blaszka wyprowadzenia, cztery elementy dociskowe e i sprężyna dociskająca.

Prostownik rozłożony na elementy. Obudowa rozkręcona na części a i b. Jeden element prostowniczy cI pozostał w obudowie. Kolejno leżą w szeregu: miseczka kontaktowa d, element prostowniczy cII, cztery elementy dociskowe e i na koniec sprężyna dociskająca. Miseczka dotyka środka metalizacji prostownika kuprytowego. Żeby wyjąć element prostowniczy cII musiałem odgiąć ostatnią blaszkę wyprowadzenia.

Prostownik kuprytowy, miseczka dociskowa i dwa elementy dociskowe. Miseczka i elementy dociskowe są srebrzone. Blaszki wyprowadzeń też są srebrzone.
Średnica prostownika 3,3mm, metalizacja ok. 2,3mm, co daje 0,05cm2
Przyjmując gęstość prądu zalecaną dla prostowników selenowych, równą 0,1A/cm2, otrzymujemy prąd 5mA. Do takiej wartości były wykonywane pomiary przewodzenia. Poniżej są przedstawione wyniki.

Porównanie elementu prostowniczego z prostownika GOERZ b i z prostownika radzieckiego z 1971r. a. Na krążkach z miedzi utworzona jest warstwa tlenku miedzi c , która pokryta jest cieniutką warstwą srebra d w celu polepszenia styku i zwiększenia powierzchni styku. Prostowniki kuprytowe bez metalizacji warstwy tlenku musiały mieć elektrodę dociskową z plastycznego metalu - np ołowiu.
→→Prostownik z ołowianym dociskiem
Stosowano elektrody pokryte grubą warstwą cyny.
→→Prostownik kurpytowy radziecki.

Wykres przewodzenia dwóch elementów prostowniczych. Jak widać, prostownik II ma prąd przewodzenia ponad dwukrotnie większy, niż prostownik I (dla napięcia 0,5V). W urządzeniach pomiarowych taka różnica jest niedopuszczalna.

Prąd zaporowy dwóch elementów prostowniczych. Jak widać, prostownik II ma prąd zaporowy sześciokrotnie większy, niż prostownik I (dla napięcia zaporowego 3,5V) . W urządzeniach pomiarowych taka różnica jest niedopuszczalna.

Charakterystyka przewodzenia nałożona na wykres prądów zaporowych. Dla prostownika II, przy prądzie 200uA, napięcie zaporowe jest 16 razy większe, niż napięcie przewodzenia. Dla prostownika I odpowiednio jest to wartość 50 razy. Ten parametr, mniej więcej, wskazuje na zdolność do prostowania prądu przemiennego. Nawet z tak kiepskim prostownikiem miernik mógł wskazywać "jakieś" wartości, ale na pewno z dużym błędem. Dlatego mierniki powinny być co jakiś czas sprawdzane na wszystkich zakresach.
- Badany prostownik pomiarowy pochodzi z uszkodzonego miernika uniwersalnego. Być może, został przeciążony i dlatego ma takie kiepskie parametry jako półmostek pomiarowy.O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License