Prostownik kuprytowy niemiecki

Prostownik kuprytowy oznaczony Rel

Prostowniki kuprytowe. Brązowy - radziecki, szary - niemiecki, czarny - austriacki.
Prostownik szary jest uszkodzony, pozostałe są sprawne.

Prostownik niemiecki. W trzech miejscach znajduje się trzyliterowy skrót Rel. To jest prawdopodobnie skrót od słowa Relais - czyli przekaźnik. W przekaźnikach z cewką na prąd stały były montowane firmowo diody likwidujące przepięcia przy wyłączaniu prądu.
Wyprowadzenia 11mm szerokość 3,5mm
Prostownik wykazywał wewnętrzne zwarcie - w obydwóch kierunkach rezystancja była mniejsza niż 1om. Dlatego został rozlutowany.

Po odlutowaniu wyprowadzenia w kształcie garnuszka ze środka wyskoczyły drobne elementy wypchnięte sprężyną. Kolejno: mosiężna podkładka, miedziana blaszka ze złączem kuprytowym, ołowiana kształtka kontaktowa, mosiężny stożek ścięty, pierścień izolacyjny o średnicy sprężyny. Taka "kanapka" była ściśnięta sprężyną.
Na zdjęciach wykonanych na pomarańczowym tle z kratkami, kratki mają wymiar 2x2mmm.

Miedziana blaszka ze złączem kuprytowym i ołowiana kształtka kontaktowa. Środek warstwy kuprytu jest posrebrzony w celu uzyskania dobrego styku. Występ ołowianej kształtki jest dostosowany do pola stykowego kuprytu. Na powierzchni tego występu odgniótł się ślad powierzchni kuprytu. Tak duża była siła nacisku, że przekroczona została granica plastyczności ołowiu. Ołów z czasem mięknie (rekrystalizuje) i stała siła spowodowała odkształcenie styku do tego stopnia, że odkształcony ołów zwarł złącze kuprytowe. Dlatego rezystancja, mierzona z zewnątrz była taka niska. Złącze kuprytowe okazało się sprawne !
Długość sprężyny L=40mm. Po ściśnięciu na długość 27mm działała ona na złącze siłą f(27mm)=1,6kG. Daje to ciśnienie nacisku 1.6 kG/0,22cm2=7,26kG/cm2. Tak duży, długotrwały nacisk spowodował deformację kształtki - widoczną na zdjęciach.

Powierzchnia złącza kuprytowego wynosi 0,22cm2 (fi=5,3mm). Gęstość prądu dla prostowników selenowych wynosi 0,1A / cm2. Przyjmuję 22mA dla tego kuprytu. Prawdopodobnie jest to szacunek zbyt duży. Kupryty nie były eksploatowane przy tak dużych gęstościach prądu. Solidne odprowadzenie ciepła mogło zwiększyć wytrzymałość prądową.
Przewodzenie - dla 22mA spadek napięcia ok 0,5V - co daje moc 11mW
Zaporowy - dla 10V prąd wynosi ok. 1mA - co daje moc 10mW
Jak widać moce rozpraszane są niewielkie. Szacunek znajduje się w prawdopodobnych granicach.

Charakterystyka przewodzenia i zaporowa w porównaniu do kuprytu z miernika UM3a

→→Prostownik kuprytowy z miernika typu UM3a
Badany kupryt na wykresach oznaczony jest kolorem zielonym i opisany jest Kupryt Rel. Ciekawostką jest liniowa zależność prądu zaporowego od napięcia. W innych prostownikach kuprytowych nie spotkałem tak liniowej charakterystyki.

Charakterystyka przewodzenia i zaporowa na jednym wykresie. Widać, że sprawność prostowania tego złącza jest duża.
Jest dobrze widoczna liniowa zależność prądu zaporowego od napięcia.
-
Jeżeli ktoś wie więcej na temat powyżej opisanego eksponatu, to proszę o informację przez zakładkę Kontakt

→→Lista stron z tagiem "ciekawe"


Strony z tagiem "opis"

Rurki Geisslera ze szkłem uranowym

przez qannqann 07 Oct 2018 19:14

szklo_uv_119m.gif uv_2m.gif szklo_uv_127m.gif
top_wiki_b.jpg

Lampy Geigera - Müllera

przez qannqann 08 Aug 2018 20:38

Na podstawie danych i zdjęć ze strony Jasia B.
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/jasiu/eka/dziwy/prom.html
Strona jest ciekawa, dlatego powtarzam ją w całości.

W miarę uzyskania nowych danych, będę ją rozszerzał, oznaczając dodane fragmenty zielonym kolorem.


→→Lista stron z tagiem "kupryt"O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License