Lampa pamiętająca ŁN-12
top_wiki_b.jpg

Lampa pamiętająca jest zdolna do krótkotrwałego zapamiętania na ekranie lub na wewnętrznej anodzie toru przebiegu i intensywności wiązki elektronów. Lampy z ekranem służyły do obserwacji przebiegów w oscyloskopach pamiętających. Popularnym zastosowaniem lamp pamiętających był układ do ukrywania stałego echa na ekranach stacji radarowych. Lampy pamiętające były również stosowane w komputerach jako pamięć dla danych. Dane należało odświeżać - tzn odczytywać i ponownie zapisywać co jakiś czas. Nie można zapominać, że pierwsze komputery były wykonane na lampach elektronowych.
Lampa ŁN-12 w wykonaniu radzieckim.

Lampa została wyprodukowana w 1985 r. Posiada odbiór wojskowy dla wojsk naziemnych (OTK 5) i specjalny dla wojsk rakietowych <12>

Działo elektronowe, czyli wyrzutnia elektronów, z układem elektrostatycznego ogniskowania (skupiania) wiązki elektronów. Bardzo podobnie wyglądały działa elektronowe w lampach oscyloskopowych i w kineskopach monochromatycznych.

W kolekcji znajduje się lampa LN12 polskiej produkcji. Poniżej zdjęcia "sióstr"

Na polskiej lampie znajduje się naklejka bez oznaczeń z napisem MADE IN POLAND. Na szyjce polskiej lampy, przy cokole jest ślad czerwonej farby. Tak oznaczano wyroby wadliwe w czasie procedury kontroli technicznej. Dlatego naklejka nie ma oznaczeń.

Od strony działa elektronowego widać wnętrze lampy - siatkę i anodę.

Widok od strony wyprowadzeń anody i siatki.

Widok od strony wyprowadzeń anody i siatki lampy radzieckiej

Widok od strony wyprowadzeń anody i siatki polskiej lampy
-
Lampy już odeszły z techniki komputerowej. W niektórych stacjach radarowych pewnie jeszcze pracują. Niemniej, lampy pamiętające jako eksponaty w Muzeum Energetyki, pamiętają lepsze czasy.

Jeżeli ktoś wie więcej na temat powyżej opisanego eksponatu, to proszę o informację przez zakładkę Kontakt

→→Lampy pamiętające na stronie Alka

Lista stron z tagiem "opis"

→→Lista stron z tagiem "opis"

bot_wiki_b.jpg
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License