LOGISTER E100

Strona w trakcie tworzenia


Będzie się działo… wkrótce

Warto zobaczyć stronę o polskiej elektronice: →→Sekcja Logistera E-50/E-P1


Historia
W połowie lat 50 pojawiły się na rynku logiczne moduły półprzewodnikowe przeznaczone do stosowania w urządzeniach przemysłowych. W Polsce na początku lat 60 ELWRO wyprodukował elementy logiczne ESLOG-1 i ESLOG-2, przeznaczone do maszyn matematycznych. Pojawiły się też opracowane dla teletechniki układy TELOG-50 i TELOG-200, oraz przeznaczone do sterowania obrabiarek UNILOG. Instytut Elektrotechniki opracował szereg LOGISTER-20, który stał się podstawą standaryzacji i został wdrożony do produkcji w roku 1964. Wkrótce zastąpił go szereg E-50 produkowany głównie w z zastosowaniem impulsowych tranzystorów germanowych typów ASY33-37, a następnie E-200k* oparty o krzemowe tranzystory epitaksjalno - planarne. Ostatecznie LOGISTERy w postaci modułów budowanych z elementów dyskretnych zostały wyparte przez produkowane w firmie **TELPOD scalone układy hybrydowe serii E-100H, EP i EM.
Żródło - Oktoda: http://bee.mif.pg.gda.pl/Oktoda/index.php/Logister


→→Strona zbiorcza układów hybrydowych

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License