Numery zakładów

Numeracja zakładów w okresie PRL - państwowe zakłady przemysłowe posiadały nie tylko nazwy, ale również były oznaczane literą z numerem. Nie były one do końca jednoznaczne, niekiedy były zmieniane przy okazji różnych reorganizacji.

T-1 Warszawskie Zakłady Radiowe "RAWAR"
T-1 Zakłady Wytwórcze Materiałów Teletechnicznych, Warszawa
T-2 ZWUT (Zakłady Wytwórcze Urządzeń Telefonicznych)
T-3 Zakłady radiowe Im. Kasprzaka (ZRK)
T-4 Łódzkie zakłady Radiowe FONICA (Zakłady Wytwórcze Aparatów Telefonicznych ZWAT)
T-6 Dolnośląskie Zakłady Wytwórcze Urządzeń Radiowych (DIORA)
T-7 Wielkopolskie Zakłady Teletechniczne "Teletra"
T-8 Zakłady Wytwórcze Sprzętu Teletechnicznego w Bydgoszczy (Belma)
T-9 Zakłady Wytwórcze Aparatury Teletechnicznej w Radomiu
T-10 Tonsil - Zakłady Wytwórcze Głośników we Wrześni.
T-10 Gdańskie Zakłady Teletechniczne
T-11 Zakłady Wytwórcze Materiałów Technicznych ZWAT (oddział T-1), Warszawa ul Stępińska (później włączony do ZRK)
T-11 Krakowskie Zakłady Teletechniczne
T-12 Zakłady Elektroniczne WAREL
T-13 Zakłady Wytwórcze Materiałów Teletechnicznych w Warszawie (póżniej włączony do ZRK)
T-14 Zakłady Wytwórcze Elektronicznych Przyrządów Pomiarowych ELPO
T-15 Zakłady Radowe Eltra (Bydgoszcz)
T-16 Warszawskie Zakłady Telewizyjne
T-18 Gdańskie Zakłady Radiowe (Gezar)
T-19 Zatra Skierniewice
T-20 Gniewskie Zakłady Podzespołów Radiowych (Porad)
T-21 Elwro Wrocław
T-62 Dolnośląskie Zakłady Wytwórcze Urządzeń Radiowych w Bielawie

A-1 Zakłady Wytwórcze Aparatów Wysokiego Napięcia im. G. Dymitrowa - lata 1949-1965.
A-3 Zakłady Wytwórcze Przyrządów Pomiarowych ERA
A-4 Zakłady Wyrobów Elektrotechnicznych Eltra (Bydgoszcz), później T-15
A-6 Zakłady Wytwórcze Aparatury Precyzyjnej (Świdnica)
A-7 Pomorskie Zakłady Wytwórcze Aparatury Niskiego Napięcia (Toruń)
A-8 Śląskie Zakłady Wytwórcze Aparatury Elektrycznej (Bielsko-Biała)
A-10 Zakłady Wytwórcze Aparatury Rozdzielczej - lata 1951-1965
A-10 Zakłady Wytwórcze Wyłączników Wysokiego Napięcia
A-11 Zakłady Wytwórcze Aparatury Niskiego Napięcia (Łódź, Gdańska 138)
A-13 Łódzkie Zakłady Łączników Elektrycznych "Elan" (Łódź, Praska 15)
A-18 Dolnośląskie Zakłady Wytwórcze Aparatury Precyzyjnej (Ząbkowice Śląskie)
A-21 Lumel w Zielonej Górze
A-23 Mazurskie Zakłady Aparatury Oświetleniowej

L-1 ZWLE
L-5 CERAD
L-6 Zakłady Budowy Maszyn Lampowych (Karolkowa)
L-7 Krakowskie zakłady TELPOD
L-8 Zakłady Materiałów Lampowych (Kolejowa)
L-9 Polfer
L-15 Zakłady Podzespołów Radiowych "ZAPORA" (Kutno), później "Miflex"
L-19 Zakład Produkcji Półprzewodników "PEWA"
L-21 Fabryka Tranzystorów "TEWA"

Ł-1 Zakład Produkcji Pomocniczej Łączności (Warszawa, Ratuszowa)
Ł-2 Zakład produkcji Urządzeń Radiotechnicznych (Warszawa, Racławicka)
Ł-3 Zakład Produkcji Pomocniczej Łączności w Poznaniu póżniej T-7 Teletra
Ł-4 Zakład Produkcji Pomocniczej Łączności w Gdańsku (Mickiewicza) póżniej T-10
Ł-5 Zakład Produkcji Pomocniczej Łączności w Krakowie póżniej T-11

K-6 Poznańskie Zakłady Elektrotechniczne Alco
K-7 Zakłady Wytwórcze Ogniw i Baterii Centra
K-8 Zakłady Akumulatorowe Piastów (dawniej Zakłady Akumulatorowe Systernit Tudor Sp. Akc.)*
K-9 Fabryka Akumulatorów Bielsko-Biała (dawniej Polskie Towarzystwo Akumulatorowe Petea Sp. Akc.)
K-10 Zakłady Wytwórcze Ogniw i Baterii "Volta" we Wrocławiu
K-11 Zakłady Wytwórcze Ogniw i Baterii Elektron (dawniej „Daimon" Polska Fabryka Ogniw i Baterii — Starogard).

Materiał zaczerpnięty ze stron Oktoda w grudniu 2015 r.
http://bee.mif.pg.gda.pl/Oktoda/index.php/Numery_zak%C5%82ad%C3%B3w

→→Zakładka DANE, KATALOGI

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License