Radiometria - strona zbiorcza
top_wiki_b.jpg

Radiometria (z łac. radius "promień", metreo "mierzę") – dział fizyki i metrologii zajmujący się ilościowymi pomiarami energii promieniowania i wielkości fizycznych z nią związanych.

Metrologia – nauka dotycząca sposobów dokonywania pomiarów oraz zasad interpretacji uzyskanych wyników.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Radiometria

Tematy w kolejności od najnowszych (styczeń 2020r.)

→→Radiometr uniwersalny RUS-5

→→Gniazdo z ceramiką uranową - zdjęcia w UV

→→Kopalnia Uranu w Kletnie

→→Uranowe Hałdy Kletno

→→Licznik G-M w zastosowaniu

→→Licznik Geigera Millera GAS-25

→→Katalog DETETORY PRMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO z 1972 roku

→→Komora jonizacyjna

→→APARATY ELEKTROMEDYCZNE 1952

→→Rodzina lamp Geigera Millera -Zdjęcia popularnych modeli lamp Geigera Millera

→→Pojemność kabli sygnałowych - pomiary pojemności żył przewodów

→→Szkło uranowe

→→Rurki Geisslera ze szkłem uranowym

→→Licznik Geigera Millera w zastosowaniu

→→Licznik GM BOI-33 w opakowaniu

→→Lampy Geigera - Müllera. Zdjęcia i parametry

→→Przenośny Izotopowy Miernik Poziomu PIMP-3

→→Porcelana elektrotechniczna trochę inna

→→Kogut morte

→→Rentgenometr D-08

→→Rentgenometr D-08 opis techniczny

→→Radiometr kieszonkowy RK-63

→→Lampa Geigera - Millera STS-5 - jak jest skonstruowana

Licznik G-M w zastosowaniu


→→Lista alfabetyczna tematów z tagiem *radiometria*

Poniżej - lista ze stycznia 2021r.
radiometria:
APARATY ELEKTROMEDYCZNE 1952
Detektory promieniowania jonizującego z 1972 roku
Gniazdo UV
Kogut morte
Komora jonizacyjna
Kopalnia Uranu w Kletnie
Lampa Geigera - Millera STS-5
Lampy Geigera - Müllera
Licznik Geigera Millera GAS-25
Licznik Geigera Millera w zastosowaniu
Licznik GM BOI-33 w opakowaniu
Licznik G-M w zastosowaniu
Pojemność kabli sygnałowych
Porcelana elektrotechniczna trochę inna
Przenośny Izotopowy Miernik Poziomu PIMP-3
Radiometria - strona zbiorcza
Radiometr kieszonkowy RK-63
Radiometr uniwersalny RUS-5
Rentgenometr D-08
Rentgenometr D-08 opis techniczny
Rodzina lamp Geigera Millera
Rozkrak
Rurki Geisslera ze szkłem uranowym
STS-6 i inni
Szkło uranowe
Uranowe Hałdy Kletno


→→Promieniotwórczość wokół nas...Blog o promieniowaniu jonizującym, dozymetrii i ochronie radiologicznej. Zwalcza mity związane ze zjawiskiem radioaktywności i przybliża wiedzę z zakresu fizyki jądrowej oraz źródeł promieniowania w naszym otoczeniu.
→→Anonymous Dosimetrist o systemie oznaczeń polskich liczników GeigeraJeżeli ktoś ma uwagi na temat bieżącego wątku, to proszę o informację przez zakładkę Kontakt


bot_wiki_b.jpg
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License