Radiometr uniwersalny RUS-5

Radiometr uniwersalny RUS-5

Materiał publikowany na tej stronie jest powtórzeniem i uzupełnieniem publikacji na stronach:
Promieniotwórczość wokół nas - fakty i mity
Blog o promieniowaniu jonizującym, dozymetrii i ochronie radiologicznej. Zwalcza mity związane ze zjawiskiem radioaktywności i przybliża wiedzę z zakresu fizyki jądrowej oraz źródeł promieniowania w naszym otoczeniu.
Polecam blog:
Promieniotwórczość wokół nas...Radiometr uniwersalny RUS-5

Materiał w trakcie opracowania

Radiometr Uniwesalny z sondą.

Radiometr wraz z sondą zawierającą lampy GM (sonda licznikowa).
lampa Geigera Millera nosi potoczną nazwę "licznik GM".

…radiometr laboratoryjny z początku lat 60. Jest to konstrukcja lampowa, przeznaczona do współpracy z sondami licznikowymi i scyntylacyjnymi. Producent przewidział użycie sondy scyntylacyjnej LS-3 dla promieniowania alfa (powierzchnia 120 cm2), sondy okienkowej dla promieniowania beta LGO-7 (40 cm2) oraz sondy licznikowej na promieniowanie gamma LGM-2. Gniazdo dla podłączenia sond ma osobne piny dla wysokiego i niskiego napięcia oraz sygnału.
Wszystkie cytaty poczodzą z:
Promieniotwórczość wokół nas...Radiometr uniwersalny RUS-5
Urządzenie może mierzyć moc dawki gamma i beta lub też sygnalizować przekroczenie określonego progu za pomocą sygnałów świetlnych i dźwiękowych. Wyskalowane jest w impulsach na minutę (cpm), może współpracować z mechanicznym przelicznikiem zewnętrznym, np. radzieckim SB-1M/50, który po prostu zlicza kolejne impulsy zarejestrowane przez licznik. Zasilacz wysokiego napięcia regulowany w zakresie 350-2000 V.

Prezentowany egzemplarz posiada sondę licznikową LGM-2, która może mieć zamontowane albo 12 tub typu STS-5 (lub odpowiednik, np. BOB-33), albo 3 tub STS-6 (SBM-19). Krótsze tuby STS-5 mocowane są w poprzek krótszego boku, dłuższe STS-6 - wzdłuż dłuższej krawędzi.
Specyfikacja w katalogu aparatury jądrowej z 1963 r. podaje co prawda szklane liczniki GOB-33 i GOB-63, ale w specyfikacji starszego RUS-4 podano BOB-33 i STS-6, podejrzewam, że tuby te były wzajemnie wymienne.
Kolega Anonymous Dosimetrist lansuje nazwę "tuba Geigera''.
Spolszczenie angielskiej nazwy "G–M tube" jest powszechnym zjawiskiem.
Niemiecka nazawa "Geiger-Müller Zählrohr" jest bliższa powszechnie stosowanej polskiej "licznik Geigera-Millera".
Ja lansuję nazwę "lampa G-M".

Metalowa przykrywka posiada okna przesłonięte przejrzystym tworzywem przepuszczającym promieniowanie beta.

=

=

=

=

Nr 221; 1962 rok.
LGM-2
Nr 268; 1962 rok
BUTJ ZD Bydgoszcz

Lampa elekrtonowa 6N15P = ECC91 - duotrioda w.cz.

Czas pracy bezawaryjnej 500 godzin
Żarzenie 6,3V; 0,45A
Ua = 100V; Ia = 9mA; s = 5,6mA/V
Pa = 2 x 0,7W
-60 - +70 st.C

=

Obnażony RUS-5
Góra i tył chassis

Lampy, żarówki, przekaźniki i nawet głośnik.

Elektronika z przed pół wieku. Montaż przestrzenny na listwach i gniazdach. Ten obraz ma swoiste piękno dla (pół)wiekowych elektroników.
Lampa EY51. Dioda prostownicza wysokonapięciowa. Pracuje w regulowanym zasialczu do zasilania sond.

Promieniotwórczość wokół nas...Blog o promieniowaniu jonizującym, dozymetrii i ochronie radiologicznej. Zwalcza mity związane ze zjawiskiem radioaktywności i przybliża wiedzę z zakresu fizyki jądrowej oraz źródeł promieniowania w naszym otoczeniu.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License