Selen
Selen_Plytki_logo.jpg top_wiki_b.jpg

Seleny - to już historia

Powielam opis ze strony Jana Barczyńskiego:
→→http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/jasiu/oldtr/Selen.html
→→http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/jasiu/oldtr/Selen/Index.html


Pierwszy prostownik wykorzystujący zjawisko prostowania na złączu miedzi i tlenku Cu2O został zademonstrowany w 1927 przez L.O. Grondahla and P.H. Geigera. Prostownik selenowy został wynaleziony w 1933 przez C.E. Fittsa i w dużym stopniu wyparł prostowniki kuprytowe - co prawda ma większy spadek napięcia w kierunku przewodzenia, ale dopuszczalne napięcie wsteczne jest kilkukrotnie wyższe. Prostowniki selenowe były masowo używane aż do lat 50, później zostały stopniowo wyparte przez diody germanowe i krzemowe.

W Polsce prostowniki kuprytowe i selenowe określano zbiorczą nazwą stykowych, w USA nazywano je metal rectifiers.

W Polsce nie produkowano seryjnie prostowników kuprytowych. Produkcję prostowników selenowych rozpoczęto w drugiej połowie lat 50 w krakowskich zakładach Telpod i w Bielawskiej Fabryce Prostowników. Produkowano je długo, aż do lat 70.Informacje ogólne i karta katalogowa płytek selenowych firmy TELPOD:

→→http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/jasiu/oldtr/Selen/Selen_Plytki.pdf

WIADOMOŚCI OGÓLNE
Płytka prostownicza selenowa jest to metalowa płytka pokryta jednostronnie selenem oraz łatwotopliwym stopem ułatwiającym styk, służąca do prostowania prądu przemiennego.
Stos prostowniczy selenowy jest to zespół płytek selenowych, zmontowanych w odpowiednim układzie wraz z kompletem części służących do odizolowania poszczególnych płytek oraz do doprowadzenia i odbioru niezbędnych napięć i prądów.
Płytki prostownicze selenowe produkuje się na napięcie zaporowe 20 V oraz 25 V wartości skutecznej.
Gęstość prądu przewodzenia na jednostkę powierzchni w układzie mostkowym mieści się w granicach od 50-100 mA/cm2 w zależności od wymiaru płytek.
Przy projektowaniu urządzeń prostowniczych należy przewidzieć spadek napięcia rzędu 15% wartości podanych w tablicach danych technicznych płytek i stosów selenowych. Liczba płytek selenowych w stosie zależy od amplitudy napięcia zaporowego przypadającego na stos. Napięcie znamionowe przemienne jest to wartość skuteczna przemiennego napięcia sinusoidalnego przyłożonego na wejściu stosu.
Tablice danych technicznych stosów podają dopuszczalne wartości napięć i prądów przy pracy płytek w stosach w różnych układach prostowniczych, przy obciążeniu rezystancją rzeczywistą.
Prądem wyprostowanym nazywamy średnią wartość prądu mierzoną przyrządem magnetoelektrycznym na wyjściu stosu.
Obciążalność płytek prostowniczych selenowych oraz poszczególnych typów stosów w zależności od temperatury podaje wykres. Za temperaturę otoczenia uważa się temperaturę zmierzoną pod elementem prostowniczym w odległości 45 mm od niego.


http://qannt.wikidot.com/local--files/selen/

Charakterystyka statyczna płytek selenowych
1- płytka 20V napięcia wstecznego
2- Płytka 25V napięcia wstecznego

Obciążalność elementów prostowniczych w zależności od temperatury

Układ elektryczny prostowników dla zonaczeń A, P, B.

Wskazówki w zakresie montażu i eksploatacji stosów selenowych prostowniczych
1. Nie należy przekraczać trwale napięć zaporowych (pracy) i znamionowych prądów przewodzenia (obciążenia).
2. Temperatura nagrzania płytek selenowych w czasie eksploatacji nie powinna przekraczać +75C.
3. W urządzeniach prostowniczych należy rozmieszczać stosy w taki sposób, aby było zapewnione bezpośrednie ich chłodzenie obiegiem zimnego powietrza oraz aby stosy były chronione od dodatkowego podgrzewania przez sąsiadującą aparaturą.
4. Stosy mogą być łączone szeregowo lub równolegle, należy jednak przestrzegać następujących wskazówek:
a) w przypadku stosowania stosów zmontowanych w układzie jednokierunkowym, dopuszczalne jest dla nich napięcie zaporowe o wartości skutecznej równej znamionowemu napięciu przemiennemu dla układów jednofazowych, dla układów trójfazowych zaś — obniżonemu o 13% w stosunku do napięcia znamionowego;
b) przy równoległym łączeniu stosów pełny dopuszczalny wyprostowany prąd równa się liczbie równolegle połączonych stosów, pomnożonej przez wartość znamionową prądu obciążenia stosu. Dla zabezpieczenia przed przeciążeniem poszczególnych równoległych obwodów, zaleca się przy obliczaniu pełnego prądu wyprostowanego wprowadzenie dodatkowego współczynnika 0,9.
5. W czasie transportu, montażu i eksploatacji należy stosy chronić od uszkodzeń mechanicznych powodujących pogięcie płytek i głębokie zadrapania powierzchni stopu, mogące wpłynąć na pogorszenie parametrów elektrycznych, a nawet zniszczyć stos.
6. Niedopuszczalne jest rozmontowanie stosów lakierowanych.
7. Obecność par rtęci powoduje utratę przez stos jego własności prostowniczych.
8. Stosy należy przechowywać w opakowaniu, w pomieszczeniach suchych przy temperaturze otaczającego powietrza od +5 do +35°C i wilgotności względnej nie większej niż 70%.
9. Stosy, które były przechowywane przez dłuższy okres czasu (dłużej niż 6 miesięcy) w stanie nieczynnym, należy w celu doformowania załączyć na 10 minut na napięcie przemienne równe połowie wartości znamionowej.
Płytki prostownicze selenowe produkuje się zgodnie z PN-64/T-89100.

4

Dane znamionowe płytek selenowych - wartości średnie prądów zaporowych

Dane znamionowe płytek selenowych - wartość spadku napięcia dla prądu przewodzenia

Wymiary płytekDane pochodzą ze strony Jana Barczyńskiego. Zostały tutaj skopiowane w celu zapewnienia kopii bezpieczeństwa Jego znakomitej strony. Wiele linków już nie działa. Cała OKTODA nie jest dostępna, a szkoda.


Jeżeli ktoś wie więcej na temat powyżej opisanego eksponatu, to proszę o informację przez zakładkę Kontakt


→→Prostownik SPS-G/1 w opakowaniu firmowym

→→Strona zbiorcza prostowników selenowych

→→Zakładka DANE, KATALOGI

Ostatnio dodana strona z tagiem "opis"

STS-6 i inni

przez qannqann 08 Feb 2020 18:30

sts_43a.jpg sts_41.jpg
top_wiki_b.jpg

bot_wiki_b.jpg
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License