Prostownik selenowy SPS-3
sps3_telpod_11m.jpg top_wiki_b.jpg

Prostownik selenowy SPS-3
Stos Prostowniczy Selenowy.
Producent TELPOD

300V; 3mA
Data produkcji 4-71
Już ponad 10 lat produkowano w Polsce diody germanowe prostownicze.

Jeżeli ktoś wie więcej na temat powyżej opisanego eksponatu, to proszę o informację przez zakładkę Kontakt


››Dane prostowników selenowych z TELPODU

››Strona zbiorcza prostowników selenowych

››Lista stron z tagiem "selen"


Ostatnio dodana strona z tagiem "opis"

Lampy Geigera - Müllera

przez qannqann 08 Aug 2018 20:38

Na podstawie danych i zdjęć ze strony Jasia B.
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/jasiu/eka/dziwy/prom.html
Strona jest ciekawa, dlatego powtarzam ją w całości.

W miarę uzyskania nowych danych, będę ją rozszerzał, oznaczając dodane fragmenty zielonym kolorem.bot_wiki_b.jpg
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License