Zegar astronomiczny
zegar-wzorcowy-205m.jpg
top_wiki_b.jpg

Zegar astronomiczny

Strona w trakcie tworzenia

Zestaw wzorcowy częstotliwości i czasu PZWC-11P
Producent - ZOPAN Warszawa
O naszym nowym eksponacie wspomina w 1969 roku BIULETYN MERA na stronie 56:


BIULETYN MERA nr 10
AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA - APARATURA POMIAROWA
MASZYNY MATEMATYCZNE

INFORMACJE
mgr inż. Zygmunt KOSZTOWSKl
WYDAWNICTWA "MERAMETR"
inż. Piotr GŁOWACKI
ZJEDNOCZENIE "MERA"
:
Ekspozycja przemysłu aparatury pomiarowej, automatyki i maszyn matematycznych na Polskiej Jubileuszowej Wystawie Przemysłowej w Moskwie
W numerze 6-7 "Biuletynu Mera" ukazała się wstępna informacja mg~a Cz. Borskiego, dotycząca Polskiej Jubileuszowej Wystawy Przemysłowej w Moskwie, zorganizowanej z okazji 25-lecia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, która czynna była w Moskwie w dniach od 27 czerwca do 27 lipca br.
(…)
Strona 56 (…)
W zakresie elektronicznej aparatury pomiarowej na Wystawie pokazano szereg interesujących nowoczesnych przyrządów pomiarowych, a mianowicie:
(…)
- serię generatorów /RC, dekadowych, podwójnych impulsów, sygnałowych,
- przystawkę mnożącą i dzielącą
- serię częstościomierzy - czasomierzy liczących typu PFL,
- miernik mocy wyjściowych i zniekształceń nieliniowych,
- zestaw wzorcowy częstotliwości i czasu PZWC-11 P
produkcji Zakładu Opracowań i Produkcji Aparatury Naukowej "ZOPAN" w Warszawie;

Źródło: Biblioteka cyfrowa Pol. Śląskiej


Wcześniejsza wersja urządzenia.
→→WZORZEC CZĘSTOTLIWOŚCI PFS 1. Katalog firmy ZOPAN


Skład zestawu:
1. →→Całe urządzenie - szafa z panelami
Zestaw wzorcowy częstotliwości i czasu PZWC-11P
Nr 20262
1970 r.

2. →→Pierwszy panel od góry
Zegar cyfrowy
DIGITAL CRYSTAL CLOCK
TYPE PZ-11P
Nr 21293
1970 r.

3. Drugi panel
Odbiornik kontrolny.
CHECK RECIVER
TYPE POK-11P

4. Trzeci panel
Mnożnik i dzielnik częstotliwości.
FREQUENCY MULTIPLIER - DIVIER
TYPE PDM-1P
jpg - 400 do 499

5. Czwarty panel
Generator wzorcowy.
STANDARD FREQUENCY GENERATOR
TYPE PWC-3P

6. Piąty panel od góry
Zasilacz stabilizowany do generatora wzorcowego.
STABILIZED PWER SUPPLY
TYPE PAZS-11P

7. Najniższy poziom.
Przestrzeń na akumulatory


Zdjęcia i opis paneli.

Zestaw na wystawie w hali Muzeum Energetyki.

Szafa urządzenia
PZWC-11P; Nr 20262; 1970 rok; ZOPAN Warszawa

Wysokość: 1720mm;
Szerokość: 590mm;
Głębokość: 560mm
zegr 360x520x360
pozstałe panele 240x520x360Panel zegara

Przestrzeń szafy na wysokości panelu zegara.
Zasilanie panelu zegara z akumulatora prądem stałym i zasilanie sieciowe 220V~ (wtyczka "żelazkowa" o dużej obciążalności prądowej i dużej wytrzymałości na podwyższone temperatury).

Cyfrowy zegar kwarcowy PZ-11P. Nr 21293; 1970 rok.
Wersja wolnostojąca zegara (PZ-11) miała własne źródło częstotliwości wzorcowej lub mogła korzystać z wewnętrznego źródła częstotliwości wzorcowej.
Wersja panelowa (PZ-11) nie miała własnego źródła częstotliwości wzorcowej.
Wyświetlacz cyfrowy projekcyjny. Sześć cyfr: godziny, minuty i sekundy.

Miernik wskazówkowy dla przedziałów czasowych poniżej sekundy. Obok miernika dekadowy przełącznik do 10µs.

Jedna z płytek zegara. Tranzystory germanowe, diody germanowe, rezystory MŁT, kondensatory mikowe.
Tranzystor TG9 9F jest z czerwca 1967 roku.
Złącze krawędziowe w postaci blaszek złoconych.

Panel wyciągnięty z szafy.
Na pierwszym planie zasilacz i blok wyświetlaczy projekcyjnych.

Zasilacz też germanowy. Widoczne są dwa wyjątki - krzemowe diody Zenera, w tym jedna importowana od sojusznika.
Tranzystory mocy TG70 2E są z maja 1969 roku.
Co ciekawe, tranzystor AD365 1F (z czerwca 1968 roku, a więc starszy od TG70) ma już nowe oznaczenie. Dawniej to był TG60
Jak widać, półprzewodniki w tym panelu nie pochodziły z bieżącej produkcji. ZOPAN musiał posiadać zapasy do wieloletniej produkcji swoich projektów.

Przyłącze zasilania sieciowego i gniazdo zasilania z baterii akumulatorów. Według instrukcji, trzeba było zasilać panel z dwóch baterii o napięciach 8V i 16V. Wtyczka do zasilania z baterii ma tylko dwa przewody. Coś zostało uproszczone. Być może pominięto awaryjne zasilanie wyświetlacza.


Całe urządzenie było zasilane z sieci 220V AC. Jedynym wyjątkiem był generator wzorcowy, który był zasilany z zasilacza PAZS-11P. Zasilacz miał awaryjne zasilanie z akumulatorów.
Akumulatory zasilały również układ zegara ale bez panelu wyświetlania czasu.
Dwa źródła zasilania zapewniały ciągłości działania generatora i zegara.

Wątek będzie kontynuowany.


Urządzenie jest darem Politechniki Śląskiej, który przekazał dr Grzegorz Wieczorek.

Jeżeli ktoś ma uwagi na temat powyżej opisanego wątku, to proszę o informację przez zakładkę Kontakt

→→Zaginione konstrukcje Zopan-u. Wątek prowadzony przez KZ 1109. Dużo informacji na forum-trioda.pl.
Nie wiem czemu mój kontakt KZ 110 urwał się.


Wcześniejsza wersja urządzenia.
→→WZORZEC CZĘSTOTLIWOŚCI PFS 1. Katalog firmy ZOPAN

→→O marce ZOPAN→→Lista stron z tagiem "germanowy"
→→TG5 10A - unikalne oznaczenie


→→Aplikacje elektroniki, czyli zastosowania w urządzeniach

bot_wiki_b.jpg
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License