Zopan

ZOPAN

Wspaniały zakład o wielkich osiągnięciach, który wytworzył mnóstwo kultowej aparatury pomiarowej.
Nie wiadomo czemu, w przestrzeni informatycznej znajduje się bardzo mało danych o tym zakładzie.
Dostępne informacje:


→→Wikimapia

ZOPAN-Zakład Opracowań i Produkcji Aparatury Naukowej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Warszawa)
Jeden z najlepiej zaprojektowanych zakładów polskiego przemysłu elektronicznego,dla specyficznej technologii produkcji precyzyjnej elektronicznej aparatury pomiarowej. Utalentowani inżynierowie ZOPANU opracowywali samodzielnie lub we współpracy z naukowcami Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej i rozwijali produkcję aparatury. W ciągu 47 lat intensywnych prac aparatura elektroniczna ZOPAN osiągnęła w owym czasie światowy poziom nowoczesności i jakości i niezawodności. Była eksportowana do wielu krajów europejskich i azjatyckich. Do dalszego rozwoju potrzebny był większy dostęp do rynków światowych. Niestety sam ZOPAN przy braku wsparcia ze strony ówczesnych władz musiał upaść w początku lat 90-tych. Dziś byłby to okręt flagowy polskiego przemysłu. Aktualnie mieści się tam uczelnia.

Komentarze

J.J.Z. gość
Mgr inż. Tadeusz Kopaczek po opuszczeniu niemieckiego obozu śmierci Auschwitz już w 1945r. założył w Warszawie, na Pradze małe laboratorium i biuro konstrukcyjne elektronicznej aparatury pomiarowej. Choć w 1954 r. opuścił Polskę jego firma "INVAR" T. KOPACZEK już byla wieksza i mieściła się w 3 miejscach Warszawy. Duże zapotrzebowanie i zespoł utalentowanych inżynierów spowodował dalszy rozwój już znanej firmy pod nazwą ZOPAN. Kierownictwo ZOPAN i Rada Naukowa powołana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego czyniła starania o budowę nowych obiektów dla dynamicznie rozwijającej się ambitnej firmy. W końcu lat 60-tych ZOPAN przeniesiono do nowoczesnych obiektów, gdzie w 1993r. zbankrutował na skutek lepszej polityki ekonomicznej w Polsce. Chwała inżynierom, całej załodze i kierownictwu ZOPAN za wykreowanie tak nowoczesnej dziedziny eletronicznej aparatury pomiarowej i naukowej w Polsce. Od 1993 r. w obiektach byłego ZOPAN mieści sie jedna z najlepszych wyższych, prywatnych uczelni w Polsce, Akademia Ekonomiczna im. Leona Koźmińskiego.


→→Elektroda - Zaginione konstrukcje Zopan-u. Wątek prowadzony przez KZ 1109

Dzieje twórcy: Zakład Opracowań i Produkcji Aparatury Naukowej "ZOPAN" - początki powstania zakładu sięgają 1945-1947 r. W tym czasie zaczęły powstawać placówki odbudowy kraju - firma: INWAR mieszcząca się przy ul. Kępnej 8 i Wytwórnia Urządzeń Słaboprądowych przy ul. Ząbkowskiej 40. W wyniku przekształceń tych firm z dniem 1.01.1957 r. na podstawie decyzji z dnia 29.12.1956 r. wydanej przez V-ce Ministra Szkolnictwa Wyższego utworzone zostało gospodarstwo pomocnicze pod nazwą " Zakład Opracowań i Produkcji Aparatury Naukowej". Zakład produkował krótkie serie elektronicznych przyrządów pomiarowych dla potrzeb szkół wyższych, instytutów naukowych i laboratoriów przemysłowych. Z dniem 1.01.1958 r. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego zostało utworzone przedsiębiorstwo państwowe Zakład Opracowań i Produkcji Aparatury Naukowej "ZOPAN". Siedziby swoje posiadał na ul. Bródnowskiej 8, Ząbkowskiej 40, Kępnej 11, a od 1964 r. przy ul Namysłowskiej. W 1967 r. została zlikwidowana produkcja na dotychczasowych obiektach, a jedyną lokalizacją była ul. Stalingradzka 29/31. W 1972 Zakład Opracowań i Produkcji Aparatury Naukowej "ZOPAN" wszedł w skład Kombinatu Aparatury Badawczej i Dydaktycznej "KABiD". Z dniem 1.12.1991 Zakład, decyzją Ministra Przemysłu i Handlu został postawiony w stan likwidacji.
Zawartość: Na zespół składają się protokóły z narad kolegium, plany, kompleksowe analizy, katalogi wyrobów, sprawozdania i analizy roczne, bilanse, porozumienia, umowy koordynacyjne.

Źródło:
http://www.forum-trioda.pl/download/file.php?id=77867&sid=fd500f6060edc55e85fd8004d911b0f9&mode=view


Katalog firmy ZOPAN
Data trudna do ustalenia, ale w katalogu są urzadzenia lampowe.

WSTĘP
Zakład Opracowań i Produkcji Aparatury Naukowej o skróconej nazwie ZOPAN kontynuuje swoją działalność od 1. I. 1957 r. Do tego czasu istniał Zakład Elektroenergetyki Politechniki Wrocławskiej Oddział w Warszawie (ZEPW).
Nowopowstały Zakład postawił przed sobą ambitne zadanie wypełniania luki na rynku krajowym w dziedzinie elektronicznej aparatury pomiarowej, kontrolnej, liczącej i sterującej.
Działalność ZOPAN, która polega na opracowywaniu aparatur) wysokiej jakości i wykonywaniu niedużych serii, zmierza do ograniczenia importu i zaopatrzenia instytutów naukowych, uczelni i przemysłu w aparaturę, krajową, nieustępującą pod wieloma wzglądami importowanym aparatom zagranicznym.
Zwracamy się z uprzejmą prośbą do wszystkich użytkowników aparatury wykonanej w ZOPAN lub dawnym ZEPW Warszawa, aby nadsyłali wszelkie uwagi krytyczne na temat naszych wyrobów, co pozwoli nam na stałe podwyższanie jakości i estetyki produkcji i wprowadzanie prawdziwego postępu technicznego w dziedzinie, którą zajmujemy się.
Oddając do użytku niniejszy katalog mamy niezłomną nadzieję, że przyczyni się on do spopularyzowania naszych skromnych dotychczasowych osiągnięć i pozwoli na żywsze kontakty z użytkownikami naszych aparatów. Przyniesie to z pewnością korzyść wszystkim zainteresowanym i podniesie kulturę techniczną w dziedzinie elektronicznych przyrządów i urządzeń pomiarowych.

Dyrekcja ZOPAN

W tym katalogu:
→→WZORZEC CZĘSTOTLIWOŚCI Typ PFS 1 ZOPAN


Jeżeli ktoś ma uwagi na temat powyżej opisanego wątku, to proszę o informację przez zakładkę Kontakt
Materiały, które otrzymuję od Czytelników, publikuję tylko za Ich zgodą.


Słowa kluczowe: INWAR; ZOPAN; KABiD;

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License